Termenul de transmitere in Revisal a modificarilor salariului brut a fost modificat

1555

In Monitorul Oficial nr. 1005/19.12.2017 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 905/2017 privind registrul general de evidenta a salariatilor.

S-a revenit la termenul de 20 de zile lucratoare pentru raportarea in Revisal a modificarilor salariale (anterior modificarile salariale trebuiau raportate in Revisal inainte de a produce efecte).

Astfel, orice modificare a salariul de baza lunar brut, indemnizatiile, sporurile, precum si alte adaosuri, astfel cum sunt prevazute in contractul individual de munca sau, dupa caz, in contractul colectiv de munca se transmite in registru in termen de 20 de zile lucratoare de la data producerii modificarii.

Exceptie!!! Orice modificare a datelor salariale mentionate mai sus care se produce de la data 19 decembrie 2017 (data intrarii in vigoare a prevederilor HG 905/2017) si pana la data de 31 martie 2018 se transmite in Revisal pana la 31 martie 2018.

Netransmiterea de catre angajatori a modificarilor salariale in termenul prevazut de lege se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 8.000 lei.