Formularul unic 700, folosit de la 1 ianuarie 2018

1310

Începând cu 1 ianuarie 2018, pentru înregistrarea contribuabililor la autoritatea fiscală se va utiliza un formular unic – Formularul 700 – „Declaraţie pentru înregistrarea/modificarea categoriilor de obligaţii fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal”, reglementat prin OPANAF nr. 2372/2017. Același formular se va utiliza și pentru declararea modificărilor fiscale intervenite ulterior.

Pornind de la ipoteza de lucru că nu se modifică legislația, termenul de depunere a Declarației 700 este de 30 zile de la înființarea contribuabilului, 15 zile pentru declararea modificărilor intervenite ulterior, iar pentru declararea sediilor secundare termenul este de 30 zile.

Formularul se poate depune doar prin mijloace electronice de transmitere la distanță (nu se mai depune la registratura autorității fiscale).

Formularul înlocuiește începând cu anul următor următoarele declarații de înregistrare fiscală:

  • formular 010 „Declarație de înregistrare fiscală pentru persoane juridice”;
  • formular 013 „Declarație de înregistrare fiscală pentru nerezidenții ce dețin sedii permanente în România”;
  • formular 015 „Declarație de înregistrare fiscală pentru nerezidenții ce au obligații fiscale în România, dar nu dețin un sediu permanent în România”;
  • formular 016 „Declarație de înregistrare fiscală pentru persoane juridice străine la care conducerea acestora se face din România;
  • formular 020 „Declarație de înregistrare fiscală pentru persoane fizice române/străine ce dețin un cod numeric personal;
  • formular 030 „Declarație de înregistrare fiscală pentru persoane fizice ce nu dețin un cod numeric personal”;
  • formular 040 „Declarație de înregistrare fiscală depus de entitățile publice”;
  • formular 070 „Declarație de înregistrare fiscală depus de persoanele fizice ce desfășoară activități independente sau profesii libere”.

Procedura de depunere după data de 1 ianuarie 2018 ține cont de calitatea contribuabilului ce poate să fie unul nou înființat sau unul ce exista deja la această dată.

În cazul în care contribuabilul este nou înființat, atunci Formularul 700 se va utiliza pentru declararea vectorului fiscal. În cazul în care contribuabilul există la începutul anului 2018, atunci declaraţia se depune cu ocazia modificărilor survenite în vectorul fiscal al contribuabilului.

În această ipoteză de lucru se vor utiliza datele declarate anterior prin celelalte declarații de înregistrare fiscală/mențiuni depuse anterior de contribuabil ce nu mai au aplicabilitate.