Plata defalcata a TVA se aplica optional de la 1 octombrie 2017

1158

In Monitorul Oficial nr. 706/31.08.2017 a fost publicata Ordonanta nr. 23/2017 privind plata defalcata a TVA.

Ordonanta se aplica optional in perioada 1 octombrie 2017 – 31 decembrie 2017 prin depunerea unei notificari catre ANAF.

Incepand cu 1 ianuarie 2018 Ordonanta se aplica obligatoriu pentru facturile emise/avansurile incasate dupa aceasta data.

Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA au obligatia sa deschida si sa utilizeze cel putin un cont de TVA pentru incasarea si plata TVA. Conturile de TVA se deschid automat la unitatile trezoreriei statului pe baza unei liste transmise de catre ANAF. Conturi de TVA pot fi deschise si la institutii de credit.

Persoanele impozabile au obligatia sa comunice contul de TVA furnizorilor/prestatorilor si beneficiarilor, in caz contrar sunt pasibili de o amenda cuprinsa intre 2.000 lei si 4.000 lei.

In cazul furnizorilor/prestatorilor care nu au comunicat contul de TVA beneficiarilor, beneficiarii au obligatia sa plateasca suma reprezentand TVA aferenta achizitiilor in contul de TVA al furnizorului/prestatorului deschis la trezoreria statului.

Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA au obligatia sa plateasca contravaloarea TVA aferente achizitiilor de bunuri si servicii din contul de TVA, cu exceptia platilor efectuate cu numerar sau prin utilizarea substitutelor de numerar.

Pentru platile in numerar, cu carduri de debit/credit sau substitute de numerar s-a instituit obligatia obligatia virarii TVA in contul de TVA in maximum 7 zile lucratoare. De semenea, tot in maxim 7 zile lucratoare trebuie virat in contul de TVA taxa care nu a fost platita in contul de TVA de catre alti beneficiari a TVA, TVA aferenta instrumentelor de plata emise anterior datei de 1 ianuarie 2018 si incasate dupa aceasta data,  precum si diferenta intre TVA aferenta incasarilor si platilor in numerar intr-o zi.

In cazul platilor partiale, fiecare plata se considera ca include TVA. Beneficiarii care platesc partial o factura in care sunt inscrise operatiuni supuse mai multor cote de TVA si/sau mai multor regimuri de impozitare sunt obligati sa aloce sumele platite cu prioritate pentru operatiunile supuse regimului normal de taxare, in ordinea descrescatoare a cotelor.

Rambursarea sumelor negative de TVA cuprinse in deconturi cu optiune de rambursare se efectueaza in alt cont decat contul de TVA, cu exceptia situatiei in care titularul solicita rambursarea in contul de TVA.

Se infiinteaza Registrului persoanelor care aplica plata defalcata a TVA organizat de ANAF si in care sunt inscrise persoanele care opteaza pentru aplicarea platii defalcate a TVA in perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2017.

 

Se acorda facilitati pentru persoanele care opteaza pentru aplicarea platii defalcate a TVA in perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2017, respectiv:

  • o reducere cu 5% a impozitului pe profit/pe veniturile microintreprinderilor aferent trimestrului IV al anului fiscal 2017.
  • anularea penalitatilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale reprezentand TVA, restante la 30 septembrie 2017, in anumite conditii; Facilitatea se acorda doar daca sunt indeplinite anumite conditii.

 

Se stabileste o perioada de gratie de 7 zile lucratoare in cadrul careia sa se corecteze erorile legate de plata eronata a TVA.

In cazul in care erorile nu au fost corectate in termenul de 7 zile lucratoare, se aplica o penalitate de 0,06% pe zi din valoarea TVA, pana la data corectarii platii TVA, dar nu mai mult de 30 de zile.

Dupa termenul de 30 de zile, pentru fapte precum nevirarea in contul de TVA al furnizorului sau debitarea eronata a contului de TVA, se aplica o amenda de 50% din suma reprezentand TVA.

Pentru nevirarea sumelor reprezentand TVA din contul curent al titularului in contul de TVA al acestuia sau plata TVA datorata furnizorului din alt cont decat contul propriu de TVA, se aplica o amenda de 10% din suma reprezentand TVA.