Declaratii fiscale care se transmit obligatoriu prin mijloace electronice de transmitere la distanta

910

In Monitorul Oficial nr.649/8.08.2017 a fost publicat Ordinul nr. 2326/2017 privind declaratiile fiscale care se transmit obligatoriu prin mijloace electronice sau prin sisteme electronice de transmitere la distanta.

Urmatoarele declaratii fiscale se transmit obligatoriu electronic, prin intermediul internetului, pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala:
a) 100 „Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat”, cod 14.13.01.99/bs;
b) 101 „Declaratie privind impozitul pe profit”, cod 14.13.01.04;
c) 120 „Decont privind accizele”, cod 14.13.01.03;
d) 205 „Declaratie informativa privind impozitul retinut la sursa, veniturile din jocuri de noroc si câstigurile/pierderile din investitii, pe beneficiari de venit”, cod 14.13.01.13/I;
e) 207 „Declaratie informativa privind impozitul retinut la sursa/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenti”, cod 14.13.01.13/v.n;
f) 208 „Declaratie informativa privind impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal”, cod 14.13.01.13/10i;
g) 300 „Decont de taxa pe valoarea adaugata”, cod 14.13.01.02;
h) 301 „Decont special de taxa pe valoarea adaugata”, cod 14.13.01.02/s;
i) 307 „Declaratie privind sumele rezultate din ajustarea/corectia ajustarilor/regularizarea taxei pe valoarea adaugata”, cod 14.13.01.02/t.a;
j) 311 „Declaratie privind taxa pe valoarea adaugata colectata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) -e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”, cod:14.13.01.02/c.a.
k) 390 VIES „Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare” cod 14.13.01.02/r;
l) 394 „Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA” cod 14.13.01.02/f;
m) 710 „Declaratie rectificativa”, cod 14.13.01.00/r.

Ordinul se aplica incepând cu declararea obligatiilor fiscale aferente lunii ianuarie 2018.