Incadrarea in activitatea de creare de programe pentru calculator

1350

Ordinul nr. 409/4020/737/703/2017 privind incadrarea in activitatea de creare de programe pentru calculator

In Monitorul Oficial nr. 468/22.06.2017 a fost publicat Ordinul nr. 409/4020/737/703/2017 privind incadrarea in activitatea de creare de programe pentru calculator. Acesta a abrogat de la data de 1 iulie 2017 Ordinul nr. 872/5.932/2.284/2.903/2016.

Angajatii operatorilor economici care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei, al caror obiect de activitate include crearea de programe pentru calculator (cod CAEN 5821, 5829, 6201, 6202, 6209), beneficiaza de scutirea de impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor, daca sunt indeplinite cumulativ pe langa vechile conditii care au ramas neschimbate si urmatoarele:

  1. Angajatorul a realizat in anul fiscal precedent si a inregistrat distinct in balantele analitice venituri din activitatea de creare de programe pentru calculator destinata comercializarii;
  2. Veniturile anuale au o valoare de cel putin echivalentul in lei a 10.000 euro (calculat la cursul de schimb valutar mediu lunar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, aferent fiecarei luni in care s-a inregistrat venitul) pentru fiecare angajat care beneficiaza de scutirea de impozit pe venit.

 

Societatile care se infiinteaza in cursul anului fiscal sunt exceptate de la indeplinirea conditiei de 10.000 eur/angajat pentru anul infiintarii si pentru anul fiscal urmator.

Activitatea de creare de programe pentru calculator reprezinta prestarea efectiva a uneia dintre activitatile de creare de programe pentru calculator corespunzatoare Ocupatiilor specifice mentionate in Anexa Ordinului (se elimina astfel sintagma realizarii unui produs final).