Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

1050

In Monitorul Oficial nr. 319/04.05.2017 a fost publicata Hotararea nr. 284/2017 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Cele mai importante modificari prevazute de Norme sunt:

Impozit pe profit

Se clarifica aplicarea scutirii de impozit pentru profitul reinvestit in achizitionarea de programe informatice. Scutirea de impozit se aplica pentru cele achizitionate si utilizate incepand cu data de 1 ianuarie 2017.

S-a inclus un exemplu de calcul privind alocarea cheltuielilor nedeductibile aferente veniturilor neimpozabile, precum si alocarea cheltuielilor de conducere ca fiind aferente veniturilor neimpozabile.

Imprumuturile obtinute de la banci si alte institutii financiare nu se includ in calculul capitalului imprumutat, in cazul determinarii gradului de indatorare. Se specifica clar faptul ca perioada de reportare a cheltuielilor cu dobanzile nedeductibile este nelimitata in timp.

 

Impozitul pe veniturile microintreprinderilor

Se clarifica aplicarea impozitului pe veniturile microintreprinderilor de catre persoanele juridice care aplica Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific.

Se clarifica prevederile privind declararea si plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor incepand cu 1 februarie 2017, precum si in situatia in care se modifica numarul de salariati.

 

Impozitul pe venit

In legatura cu aplicarea scutirii de la plata impozitului pe venit se defineste caracterul sezonier.

Sunt deductibile serviciile medicale furnizate sub forma de abonament suportate de angajati in limita a 400 EUR/an.

 

Contributiile sociale obligatorii

Pentru veniturile din dividende, baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate sunt dividendele brute distribuite, indiferent daca acestea au fost platite sau nu de catre persoanele juridice in cursul anului fiscal precedent.

 

TVA

Se detaliaza tratamentul TVA pentru persoanele impozabile care au avut codul de inregistrare anulat, precum si exercitarea dreptului de deducere de catre beneficiari.

In caz de reorganizare sau faliment al beneficiarului, ajustarea TVA se poate face in termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului urmator hotararii falimentului / reorganizarii.

S-au introdus norme cu privire la aplicarea regimului special pentru agricultori.