OUG nr. 3/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

1593

Scutiri

Contribuabilii care desfăşoară exclusiv activitate de inovare, cercetare-dezvoltare sunt scutiţi de impozit pe profit în primii 10 ani de activitate. Prevederea se aplica de la 06.01.2017 (data publicarii OUG nr. 3/2017 in MO).

 

 Impozit pe venitul microintreprinderilor

Toate societatile comerciale care la data de 31 decembrie 2016 realizeaza venituri care nu au depasit 500.000 euro (2.270.550 lei) devin platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor incepand cu 1 februarie 2017. Daca ponderea veniturilor realizate din consultanţă şi management în veniturile totale va fi de peste 20% vor plati in continuare impozit pe profit de 16%.

Se introduce cota de impozitare de 1% pentru microîntreprinderile care au cel puţin un salariat. Pentru cele care nu au salariati cota ramane de 3%.

Dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 500.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanţă şi management în veniturile totale este de peste 20% inclusiv, aceasta datorează impozit pe profit, începând cu trimestrul în care s-a depăşit oricare dintre aceste limite.

 

 Impozitul pe venit

Vor fi scutiti la plata impozitului pe venitul din salarii, salariatii cu contract de munca incheiat pe o perioada de 12 luni, pentru angajatori care desfasoara activitati sezoniere.

Vanzarile de constructii, terenuri din patrimoniul personal sunt scutite de impozit pentru suma de 450.000 lei. Ce depaseste aceasta suma se impoziteaza cu cota de 3%.

Incepand cu 1 februarie 2017 pentru veniturile salariale se abroga plafonarea la 5 salarii medii brute a bazei la care se calculeaza contributiile de asigurari sociale (pensii si sanatate).

Pentru veniturile din investitii (exemplu: dividende, dobanzi), precum si pentru veniturile din alte surse se abroga plafonarea la 5 salarii medii brute a bazei la care se calculeaza CASS. Nu se datoreaza CASS daca persoanele care obtin venituri din investitii / alte surse obtin si venituri salariale sau asimilate.

Prevederile OUG nr. 3/2017 se aplica incepand cu 1 februarie 2017 cu exceptiile mentionate in acest material informativ.