Procedura de inregistrare a documentelor incheiate intre persoane juridice romane

1538

In Monitorul Oficial al Romaniei nr. 854/27.10.2016 a fost publicat Ordinul nr. 2994/2016 privind procedura de inregistrare a contractelor/documentelor incheiate intre persoane juridice romane, persoane fizice rezidente, precum si persoane juridice straine care desfasoara activitate in Romania printr-un sediu permanent/sediu permanent desemnat si persoane juridice straine sau persoane fizice nerezidente.

Contractele/documentele incheiate de persoane juridice romane, persoanele fizice rezidente, precum si persoanele juridice straine care desfăsoara activitate in Romania printr-un sediu permanent/sediu permanent desemnat cu persoane juridice straine sau persoane fizice nerezidente care executa pe teritoriul Romaniei prestari de servicii de natura lucrarilor de constructii, de montaj, activitatilor de supraveghere, activitatilor de consultanta, de asistenta tehnica si a oricaror altor servicii prestate in Romania, care genereaza venituri impozabile, trebuie inregistrate la autoritatile fiscale. Aceste contracte trebuie inregistrate indiferent de durata lor.

Daca nu este incheiat un contract in forma scrisa, se inregistreaza documentele care justifica prestarile efective de servicii pe teritoriul Romaniei: situatii de lucrari, procese-verbale de receptie, rapoarte de lucru, studii de fezabilitate, studii de piata sau orice alte documente corespunzatoare.

Contractele incheiate pentru activitati desfasurate in afara teritoriului Romaniei nu fac obiectul inregistrarii.

Inregistrarea contractelor se realizeaza prin depunerea formularului 017 „Declaratie de inregistrare a contractelor/documentelor care justifica prestarile efective de servicii pe teritoriul Romaniei, initiale/aditionale (conexe), incheiate cu persoane juridice straine sau persoane fizice nerezidente”.

Declaratia se depune in termen de 30 de zile de la data incheierii contractelor sau de la data emiterii oricaror documente care atesta prestarea serviciilor.

Daca in datele declarate initial intervin modificari, acestea se declara, in termen de 15 zile de la data producerii acestora, prin depunerea unei noi declaratii.