Declaratie pe propria raspundere pentru evaluarea intentiei si a capacitatii de a desfasura activitati economice care implica operatiuni din sfera TVA

1391

In Monitorul Oficial al Romaniei nr. 533/15.07.2016 a fost publicat Ordinul nr. 2048/2016 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscala nr. 3.841/2015 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului (088) „Declaraţie pe propria raspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implica operaţiuni din sfera TVA”

Principalele prevederi ale Ordinului sunt:

ØOrdinul intra in vigoare pe data de 30 iulie 2016.

ØS-a redus numarul de intrebari de la 20 la 12 si numarul de anexe de la 11 la 4.

ØFormularul 088 se depune la inregistrarea initiala in scopuri de TVA cand sunt solicitate informatii si despre asociati/administratori, sau ulterior la solicitarea organului fiscal competent, in situatia in care societatea prezinta risc fiscal.

ØFormularul nu se va mai depune atunci cand o societate comerciala isi schimba sediul social sau administratorii si/sau asociatii, daca autoritatile fiscale nu solicita depunerea acestuia.

 

Anexe obligatorii

Vor trebui anexate urmatoarele documente:

 • care sa justifice tipul activitatii specifice desfasurate in afara sediului social/profesional si a sediilor secundare (autorizatii, avize, licente etc);
 • care sa ateste tipul de viza si scopul sederii in Romania (pasaport, permis de sedere etc.);
 • copia contractului de prestari servicii incheiat intre prestatorul de servicii in domeniul contabilitatii si persoana impozabila;
 • copia contractului de prestari servicii incheiat intre prestator si persoana impozabila care are ca obiect punerea la dispozitie de personal calificat;
 • In cazul in care declaratia se depune de catre imputernicit, se va anexa imputernicirea

 

Intrebari noi introduse in Formular

 1. Precizați daca dețineți active in vederea desfașurarii obiectului preponderent de activitate (tipul activelor si valoarea acestora);
  2. Precizați daca efectuați sau intenționați sa efectuați, in urmatoarele 12 luni:
  a) operațiuni intracomunitare
  b) achiziții de bunuri/servicii din afara UE și/sau livrari de bunuri/prestari de servicii in afara UE (import/export)