Modificari Norme de aplicare a Codului fiscal

1097

In Monitorul Oficial al Romaniei nr. 208/21.03.2016 a fost publicata Hotărârea nr. 159/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016

Principalele prevederi ale Ordinului sunt:

Impozite si taxe locale

In cazul in care contribuabilul depune la organul fiscal local o declaratie la care anexeaza un raport de evaluare, valoarea impozabila a cladirii este considerata a fi cea care rezulta din raportul de evaluare, chiar si in situatia in care cladirea a fost finalizata sau dobandita in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta, in cazul persoanelor fizice, respectiv in ultimii 3 ani anteriori anului de referinta, in cazul persoanelor juridice.

Se detaliaza prevederile referitoare la calculul impozitului de catre persoanele fizice care au in proprietate cladiri cu destinatie mixta, la adresa careia este inregistrat un domiciliu fiscal, unde se desfasoara o activitate economica.

Impozitul pe venit

Sunt exceptate de la evaluare avantajele sub forma utilizarii in scop personal a vehiculelor pentru care cheltuielile sunt deductibile in cota de 50%, acestea fiind venituri neimpozabile la nivelul persoanei fizice beneficiare.

TVA

Se clarifica momentul la care intervine faptul generator de taxa in cazul operatiunilor de inchiriere, leasing, concesionare, arendare de bunuri cand factura/contractul nu specifica scadente precise pentru efectuarea platii.

O persoana care vinde un voucher cu scop multiplu fara a realiza si livrarea de bunuri/prestarea de servicii in schimbul acestuia, se considera ca sumele incasate din vanzarea voucherului nu reprezinta contravaloarea unor operatiuni in sfera de aplicare a taxei.

Cartelele preplatite care pot fi utilizate pentru mai multe scopuri si pentru care nu se poate determina momentul utilizarii creditului si destinatia acestuia sunt tratate similar cartelelor preplatite care pot fi utilizate numai pentru servicii de telecomunicatii, pentru care faptul generator si exigibilitatea TVA intervin la momentul vanzarii cartelei.

Facturile trebuie sa cuprinda ca si informatii cu privire la adresa furnizorului/prestatorului judetul/sectorul. Se clarifica conditiile in care se aplica taxarea inversa dispozitivelor electronice (ex. microprocesoare, telefoane mobile) in legatura cu faptul ca valoarea pe factura sa fie egala sau mai mare de 22.500 de lei.