OG 44/2015, amnistia fiscal dobanzilor si penalitatilor

1183

In Monitorul Oficial al Romaniei nr. 785/21.10.2015 a fost publicata OUG nr. 44/2015 privind acordarea unor facilitati fiscale

Principalele prevederi sunt:

Penalitatile de intarziere, precum si o cota de 54,2% din dobanzi, aferente obligatiilor de plata principale, restante la 30 septembrie 2015, se anuleaza daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

– toate obligatiile principale restante la data de 30 septembrie 2015 se sting pana la data de 31 martie 2016;
– dobanda de intarziere in cota de 45,8% se stinge pana la data de 30 iunie 2016;
– plata impozitelor cu termene de plata cuprinse intre data de 1 octombrie 2015 si 31 martie 2016, pana la data depunerii cererii de anulare a penalitatilor de intarziere;
– contribuabilul sa aiba depuse toate declaratiile fiscale;
– contribuabilul depune cererea de anulare a accesoriilor pana la data de 30 iunie 2016.

Prin obligatii de plata restante la 30 septembrie 2015 se intelege:

– obligatii de plata scadente pana la data de 30 septembrie 2015;
– diferentele de obligatii de plata principale si accesorii prin decizie de impunere comunicate pana la data de 30 septembrie 2015;
– orice alte obligatii inscrise in titluri executorii emise potrivit legii si existente in evidenta organului fiscal in vederea recuperarii la data de 30 septembrie 2015.

Cererea de anulare a accesoriilor, inscrise in decizii de impunere emise urmare unei inspectii fiscale in derulare la data intrarii in vigoare a Ordonantei, se depune in termen de 90 de zile de la comunicarea deciziei de impunere.

In situatia inspectiilor fiscale ce urmeaza a incepe dupa intrarea in vigoare a OUG nr. 44/2015 (21 octombrie 2015), pentru a beneficia de facilitatile Ordonantei, contribuabilii trebuie sa depuna declaratii rectificative in cel mult 10 zile de la data intrarii in vigoare a Ordonantei.

Contribuabilii care intentioneaza sa beneficieze de anularea obligatiilor de plata accesorii pot notifica organul fiscal competent, pana cel mai tarziu la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor.

Contribuabilii care au notificat organul fiscal si au infiintate popriri pot efectua plata sumelor inscrise in adresele de infiintare a popririi din sumele indisponibilizate.

In cazul obligatiilor de plata datorate bugetelor locale, prevederile Ordonantei se aplica daca consiliul local stabileste, prin hotarare, aplicarea acestor prevederi. Anularea vizeaza o cota de pana la 73,3% din majorarile de intarziere, datorate ca urmare a neachitarii la termen a obligatiilor de plata restante datorate bugetelor locale.

In termen de 30 zile de la intrarea in vigoare a Ordonantei, se va aproba procedura efectiva de punere in aplicare, prin publicarea unui ordin al ministrului finantelor publice.