Ordin 835/2015 privind incadrearea in activitatea de creatie de programe pentru calculator

1204

In Monitorul Oficial al Romaniei nr. 573/30.07.2015 a fost publicat Ordinul nr. 835/2015 privind încadrarea în activitatea de creaţie de programe pentru calculator

Principalele prevederi sunt:

Angajatii entitatilor al căror obiect de activitate include crearea de programe pentru calculator (cod CAEN 5821, 5829, 6201, 6202, 6209), beneficiază de scutirea de impozit pe veniturile din salarii dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

– tipul postului asa cum este prevazut in anexa la Ordin si incadrarea angajatului intr-un compartiment specializat de informatică, evidenţiat în organigrama angajatorului;
– detin o diploma eliberată de o instituţie de învăţământ superior acreditată;
– angajatorul a realizat în anul fiscal precedent şi a înregistrat distinct în balanţele analitice, ca urmare a activităţii de creaţie de programe pentru calculator destinate comercializării pe bază de contract, un venit anual de cel puţin echivalentul în lei a 10.000 dolari S.U.A. pentru fiecare angajat care beneficiază de scutirea de impozit pe venit.

Anexa la Ordin cuprinde urmatoarele tipuri de posturi pentru care se va acorda scutirea de impozit:

– Administrator baze de date
– Analist
– Inginer de sistem în informatică
– Inginer de sistem software
– Manager de proiect informatic
– Programator
– Proiectant de sisteme informatice
– Programator de sistem informatic

Ordinul prevede documentele justificative care se au în vedere la încadrarea persoanelor scutite de la plata impozitului pe veniturile din salarii, printre care mentionam: copia legalizată a contractului individual de muncă, statul de plată, comanda internă aprobată de conducerea societatii, balanţa analitică în care să fie reflectate distinct veniturile din activitatea de creaţie de programe pentru calculator. Dosarul cuprinzând documentele justificative se va păstra la sediul angajatorului în vederea controlului.

Angajatorul va întocmi separat statul de plată pentru angajaţii care beneficiază de scutirea de impozit pe venit.

Legea a intrat in vigoare la data de 30 iulie 2015.