Eliminarea obligatiei de folosire a stampilei

1180

In Monitorul Oficial al Romaniei nr. 540/20.07.2015 a fost publicata Ordonanta nr. 17/2015 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si modificarea si completarea unor acte normative

Persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum si entitatile fara personalitate juridica nu au obligatia de a aplica stampila pe declaratii, cereri sau orice alte documente depuse la institutiile sau autoritatile publice, precum si pe documente sau orice alte inscrisuri emise in relatia dintre acestea.

Se prelungesc unele termene prevazute de OUG 91/2014, pentru dotarea operatorilor economici cu case de marcat cu jurnal electronic, astfel:
– Contribuabilii mari, incepand cu data de 1 octombrie 2016;
– Contribuabilii mijlocii, incepand cu data de 1 ianuarie 2017;
– Contribuabili mici, incepand cu data de 1 mai 2017.

Se prevede scutirea de la plata taxelor extrajudiciare de timbru in cazul in care contribuabilii solicita ANAF eliberarea unor certificate, adeverinte sau alte documente.

Se defineste notiunea de „obligatii fiscale restante”, astfel:
– obligatii fiscale pentru care s-a implinit scadenta sau termenul de plata;
– diferentele de obligatii fiscale principale si accesorii stabilite prin decizie de impunere, chiar daca pentru acestea nu s-a implinit termenul de plata.

Nu se considera ca un contribuabil inregistreaza obligatii fiscale restante in situatia in care suma obligatiilor fiscale inscrise in certificatul de atestare fiscala emis de organul fiscal este mai mica sau egala cu suma de rambursat/restituit.

Se introduce un nou tip de garantie, polita de asigurare de garantie care poate fi utilizata pentru suspendarea executarii silite.

Se clarifica modalitatea de compensare a obligatiilor fiscale cu sumele negative de TVA solicitate la rambursare prin intermediul unui decont depus dupa data deschiderii procedurii insolventei.

Ordonanta a intrat in vigoare la data de 23 iulie 2015.