Cota de TVA redusa la 9% pentru alimente

703

In Monitorul Oficial al Romaniei nr. 250/14.04.2015 a fost publicata Ordonanta de urgenta nr. 6/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

TVA

Se va aplica cota redusa de TVA de 9% pentru livrarea urmatoarelor bunuri:
– alimente, inclusiv bauturi, cu exceptia bauturilor alcoolice, animale si pasari vii, seminte, plante si ingrediente utilizate in prepararea alimentelor, produse utilizate pentru a completa sau inlocui alimentele;
– serviciile de restaurant si de catering, cu exceptia bauturilor alcoolice.

Impozitul pe venit

In cazul transferului proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal prin hotarari judecatoresti sau prin alte proceduri, impozitul datorat de contribuabil se calculeaza si se incaseaza de catre organul fiscal competent, pe baza deciziei de impunere, in termen de 60 de zile de la data comunicarii deciziei.
In cazul transferului prin executare silita sunt aplicabile aceleasi obligatii fiscale.

Registratorii la birourile de carte funciara nu mai au obligatia de a verifica achitarea impozitului pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal.

Pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor, in situatia rezilierii, in cursul anului fiscal, a contractelor incheiate intre parti, in care chiria reprezinta echivalentul in lei al unei sume in valuta, platile anticipate vor fi recalculate de organul fiscal competent la cererea contribuabilului, pe baza de documente justificative.

Determinarea venitului anual se efectueaza pe baza cursului de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din ziua precedenta celei in care se emite decizia de impunere.

Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti

Se reglementeaza tratamentul fiscal al veniturilor din dobanzi obtinute din Romania de persoane juridice rezidente intr-un stat membru al Uniunii Europene (UE) sau al Spatiului Economic European (SEE).

Veniturile din dobanzi obtinute din Romania de o persoana juridica rezidenta intr-un stat membru al UE sau al SEE, stat cu care Romania are incheiata o conventie pentru evitarea dublei impuneri, se supun unui tratament fiscal similar cu cel al veniturilor din dobanzi obtinute de persoane juridice rezidente cum ar fi cota de impunere, termene pentru declarare si plata a impozitului pe profit aferent veniturilor din dobanzi, etc.

Ordonanta de urgenta va intra in vigoare la data de 1 iunie 2015.