Anularea inregistrarii in scopuri de TVA, consecinte

1124

In Monitorul Oficial al Romaniei nr. 74/28.01.2015 a fost publicata Ordonanta nr. 4/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Persoane impozabile stabilite in Romania, carora li s-a anulat inregistrarea in scopuri de TVA deoarece nu au justificat conform prevederilor legale intentia si capacitatea de a desfasura activitate economica, nu beneficiaza, in perioada respectiva, de dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferente achizitiilor efectuate, dar sunt supusi obligatiei de plata a TVA colectate.

Persoane impozabile care achizitioneaza bunuri si/sau servicii de la contribuabilii stabiliti in Romania, carora li s-a anulat inregistrarea in scopuri de TVA deoarece nu au justificat intentia si capacitatea de a desfasura activitate economica si au fost inscrisi in Registrul persoanelor impozabile a caror inregistrare in scopuri de TVA a fost anulata, nu beneficiaza de dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferente achizitiilor respective, cu exceptia achizitiilor de bunuri efectuate in cadrul procedurii de executare silita in procedura falimentului.

Ordonanta prevede ca veniturile obtinute de catre persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat sunt scutite de impozit pe venit.

Ordonanta introduce un capitol nou: „Categorii de persoane fizice exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate” care prevede ca sunt scutite de CASS in general persoanele defavorizate.