Inregistrare in scopuri de TVA, formulare 088 si 098

1052

In Monitorul Oficial al Romaniei nr. 40/16.01.2015 a fost publicat Ordinul nr. 112/2015 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare fiscale utilizate de unele persoane impozabile in domeniul taxei pe valoarea adaugata

Ordinul aproba modelul si continutul:

– formularului (098) „Cerere de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata;
– formularului (088) „Declaratie pe propria raspundere pentru evaluarea intentiei si a capacitatii de a desfasura activitati economice care implica operatiuni din sfera TVA.

Instructiunile formularului 098 detaliaza procedura de inregistrare in scopuri de TVA pentru cazurile in care societatea estimeaza de la infiintare ca depaseste plafonul de scutire de 220.000 lei.

Formularul 088 prevede criteriile economice pe care ar trebui sa le indeplineasca o persoana impozabila pentru a justifica efectuarea de activitati economice in sfera TVA.

Formularul se depune la solicitarea organelor fiscale competente, in situatii cum ar fi:

– schimbarea sediului social;
– schimbarea administratorilor si/sau a asociatilor.
Persoanele impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA de la infiintare depun Formularele 098 si 088 in aceeasi zi cu depunerea la oficiul registrului comertului a cererii de inmatriculare in registrul comertului.

Formularul 088 e structurat ca un chestionar cu 18 intrebari prin care autoritatile fiscale vor evalua intentia si capacitatea persoanelor impozabile de a desfasura activitati economice care implica operatiuni din sfera TVA.

Intrebarile cuprind printre altele detalii despre:

– actionari/administratori (ex. studiile/prefesia administratorilor, sunt actionari / administratori la alte societati care au datorii la bugetul de stat, au inscrise contraventii in cazierul fiscal, veniturile brute realizate de administratori in ultimele 12 luni;
– sediul social, domiciliul fiscal, sedii secundare.

Ordinul intra in vigoare incepand cu data de 1 februarie 2015.