Modificari legea contabilitatii

1335

In Monitorul Oficial al Romaniei nr. 902/11.12.2014 a fost publicata Ordonanta de urgenta nr. 79/2014 pentru modificarea şi completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991

Principalele modificari sunt:

Persoanele fizice ce desfasoara activitati in scopul realizarii de venituri (PFA, profesii libere, intreprinderi individuale) pot opta sa utilizeze contabilitate in partida dubla, cu respectarea legislatiei contabile si fiscale.

Contabilitatea se organizeaza si se conduce, de regula, in compartimente distincte, conduse de catre directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie.

Se defineste notiunea de persoana imputernicita, in sensul ca trebuie sa fie o persoana angajata potrivit legii si sa aiba atributii în conducerea contabilitatii entitatii.

Exercitiul financiar poate fi diferit de anul calendaristic, atat pentru sucursalele din Romania ce apartin unor persoane juridice straine cat si pentru persoanele juridice cu sediul in Romania.

Persoanele nou-infiintate pot opta pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic de la data infiintarii acestora.

Daca o societate are obligatia sa intocmeasca si situatii financiare anuale consolidate, pe langa cele individuale, rapoartele de audit pentru cele doua situatii vor putea fi prezentate sub forma unui singur raport.

De asemenea, in cazul in care o societate are obligatia sa intocmeasca un raport consolidat al administratorilor, pe langa raportul administratorilor intocmit pentru situatiile financiare anuale, cele doua rapoarte vor putea fi prezentate sub forma unui singur raport.

Situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar 2014 se intocmesc potrivit reglementarilor legale aplicabile pâna la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, si anume data de 1 ianuarie 2015.

Se interzice in mod expres depunerea la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, a mai multor seturi de situatii financiare anuale pentru acelasi exercitiu.

Erorile constatate dupa depunerea situatiilor financiare anuale se corecteaza la data constatarii lor.