Organizarea administrarii fiscale a contribuabililor mijlocii

1131

In Monitorul Oficial al Romaniei nr. 733/07.10.2014 a fost publicat Ordinul nr. 3001/2014 pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.582/2013 privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii

Ordinul prevede ca sediile secundare ale contribuabililor mijlocii sunt administrate de administratiile judetene ale finantelor publice si de Directia generala regionala a finantelor publice Bucuresti, prin Administratia fiscala pentru contribuabilii mijlocii, dupa caz, in a caror raza teritoriala isi are domiciliul fiscal contribuabilul care le-a infiintat.

Pana in prezent, sediile secundare ale contribuabililor mijlocii erau administrate de administratiile financiare in a caror raza teritoriala sediile secundare isi desfasurau activitatea.

Ordinul a intrat in vigoare la data de 7 octombrie 2014.