Raportari contabile pentru Semestrul I 2014

1031

In Monitorul Oficial al Romaniei nr. 540/21.07.2014 a fost publicat Ordinul nr. 936/2014 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2014 a operatorilor economici

Principalele prevederi:

Operatorii economici care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei, depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice raportări contabile la 30 iunie 2014.
Cifra de afaceri se calculeaza pe baza indicatorilor din situatiile financiare anuale la data de 31.12.2013.

Raportarile contabile se depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in format hartie si in format electronic sau numai in forma electronica pe portalul www.e-guvernare.ro.

Raportarile contabile la 30 iunie 2014 se depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice pana cel mai tarziu la data de 18 august 2014.

Nedepunerea raportarilor contabile la 30 iunie 2014 in conditiile prevazute de ordin se sanctioneaza conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991 (respectiv amenda de la 300 lei pana la 5.000 lei).

Raportările contabile la 30 iunie 2014 cuprind următoarele formulare:
a) situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10);
b) contul de profit şi pierdere (cod 20);
c) date informative (cod 30).

Entităţile care au ales un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic depun raportări contabile dar utilizand informatii la date diferite.

Raportările contabile la 30 iunie 2014 se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.