Modificari legislatie fiscala – esalonarea la plata a obligatiilor fiscale si impozitul pe venitul din activitati agricole

1004

In Monitorul Oficial al Romaniei nr. 455/23.06.2014 a fost publicata Ordonanta de Urgenta nr. 40/2014, pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru reglementarea unor masuri fiscale

Principalele modificari:

Reglementarea acordarii esalonarii la plata

Pot fi esalonate la plata inclusiv creantele stabilite de alte organe si transmise spre recuperare ANAF.

Organul fiscal va elibera garantiile in cazul in care contribuabilul solicita inlocuirea sau redimensionarea garantiei, iar sumele ramase din esalonarea la plata sunt mai mici de 5.000 lei pentru persoane fizice si, respectiv, 20.000 lei pentru persoane juridice.

Se modifica decizia de esalonare la plata, in sensul includerii in esalonare a unor noi obligatii fiscale:
– obligatiile fiscale principale stabilite de organul de inspectie fiscala prin decizie de impunere, precum si obligatiile fiscale accesorii aferente acestora, cu termene de plata dupa data comunicarii deciziei de esalonare la plata;
– diferentele de obligatii fiscale stabilite prin declaratii rectificative;
– obligatiile fiscale ramase nestinse dupa solutionarea deconturilor, etc.

Contribuabilul poate depune cel mult doua cereri de modificare a deciziei de esalonare la plata ori intr-un an de esalonare sau, dupa caz, fractie de an de esalonare, calculat incepand cu data comunicarii deciziei de esalonare.

OUG nr. 40/2014 se aplica si cererilor de acordare a esalonarilor la plata in curs de solutionare la data intrarii in vigoare a ordonantei (23 iunie 2014).

Impozitul pe venitul din activitati agricole

Impozitul pe venitul din activitati agricole datorat pentru anul fiscal 2013 de contribuabilii care au desfasurat activitati agricole individual sau in asociere se anuleaza, proportional cu gradul de calamitate al productiei agricole, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
• impozitul sa fi fost stabilit pe baza de norme de venit;
• pentru productia agricola sa nu fi fost incheiate polite de asigurare;
• productia sa fi fost calamitata in proportie de peste 30%.

Gradul de calamitate poate fi dovedit cu procesele-verbale de constatare a pagubelor care se intocmesc de catre comisiile locale pentru situatii de urgenta.