Modificari Codul Fiscal – scutirea de impozit a profitului reinvestit

1118

In Monitorul Oficial al Romaniei nr. 308/25.04.2014 a fost publicata Ordonanta de Urgenta nr. 19/2014, pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Principalele modificari:

Profitul scutit la impozitare poate fi investit in echipamente tehnologice – masini, utilaje si instalatii de lucru – astfel cum sunt prevazute in subgrupa 2.1 din Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, folosite in scopul desfasurarii activitatii economice.

Profitul investit reprezinta soldul contului de profit si pierdere, respectiv profitul contabil brut cumulat de la inceputul anului, in anul punerii in functiune a echipamentelor tehnologice respective.

Scutirea de impozit pe profit aferenta investitiilor realizate se acorda in limita impozitului pe profit datorat pentru perioada respectiva.

Pentru perioada 1 iulie-31 decembrie 2014, pentru aplicarea facilitatii se ia in considerare profitul contabil brut inregistrat incepand cu data de 1 iulie 2014, din care s-au efectuat investitii.

Profitul pentru care s-a beneficiat de scutirea de impozit pe profit, mai putin partea aferenta rezervei legale, se repartizeaza la sfarsitul exercitiului financiar, cu prioritate pentru constituirea rezervelor.

Conditii pentru aplicarea facilitatii:

– Echipamentele tehnologice trebuie sa fie noi;
– Contribuabilii au obligatia de a pastra in patrimoniu echipamentele tehnologice cel putin o perioada egala cu jumatate din durata de utilizare economica, stabilita potrivit reglementarilor contabile aplicabile, dar nu mai mult de 5 ani;
– Pentru echipamentele achizitionate nu se poate aplica metoda de amortizare accelerata;

Pentru investitiile care se realizeaza pe parcursul mai multor ani consecutivi, facilitatea se acorda pentru investitiile puse in functiune partial in anul respectiv, in baza unor situatii partiale de lucrari.