Detalii sistemul TVA la incasare

1150

In Monitorul Oficial al Romaniei nr. 707/16.10.2012 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 1529/2012 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (097) „Notificare privind aplicarea/incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare”.

Formularul 097 se completeaza si se depune de catre contribuabilii care au obligatia sa notifice organele fiscale cu privire la aplicarea sistemului TVA la incasare sau cu privire la incetarea aplicarii acestui sistem.

Sistemul se aplica obligatoriu de persoanele impozabile care au realizat in anul precedent o cifra de afaceri in valoare de pana la 2.250.000 lei.

In vederea aplicarii sistemului TVA la incasare, Formularul 097 nu se depune de:
a) persoanele impozabile care se inregistreaza in scopuri de TVA incepand cu 1 ianuarie 2013 (acestea vor fi inregistrate din oficiu).
b) persoanele impozabile a caror cifra de afaceri depaseste plafonul de 2.250.000 lei;
c) persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la incasare in anul precedent si care continua aplicarea sistemului.

Termenele pentru depunerea Formularului 097:

a) pentru intrarea in sistem
pana pe 25 octombrie 2012, inclusiv – persoanele impozabile care, in perioada 1 octombrie 2011 – 30 septembrie 2012, inclusiv, au realizat o cifra de afaceri care nu depaseste plafonul de 2.250.000 lei,
– pana pe 25 ianuarie 2013, inclusiv – persoanele impozabile care se inregistreaza in scopuri de TVA in perioada 1 octombrie 2012 – 31 decembrie 2012 si care nu depasesc plafonul de 2.250.000 lei in perioada in care au fost inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal,
pana pe 25 ianuarie, inclusiv – persoanele impozabile care in anul precedent au realizat o cifra de afaceri care nu depaseste plafonul de 2.250.000 lei si nu au aplicat sistemul TVA la incasare in anul precedent,

b) pentru iesirea din sistem – pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare perioadei fiscale in care persoana impozabila a depasit plafonul.

Sistemul de TVA la incasare se aplica de la 1 ianuarie 2013 daca sunt indeplinite conditiile privind cifra de afaceri.

Daca contribuabilii nu depun Formularul 097, desi ar fi trebuit, ei vor fi inregistrati din oficiu de organele fiscale competente pentru a aplica sistemul de plata TVA la incasare. Nedepunerea Formularului 097 se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 la 5.000 lei.