Modificari Cod de procedura fiscala – data depunerii declaratiilor elecronice

809

In Monitorul Oficial al Romaniei nr. 618/28.08.2012 a fost publicata Ordonanta nr.16/2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala.

Principalele prevederi sunt:

Prevederile in legatura cu actele administrative fiscale emise de catre organele fiscale printr-un centru de imprimare masiva se aplica si actelor de executare si altor acte emise de organele fiscale, cu exceptia cazului in care prin lege se prevede altfel. Aceste acte sunt valabile fara semnatura si stampila organului emitent, daca sunt indeplinite cerintele legale aplicabile in materie.

Data depunerii declaratiei prin mijloace electronice de transmitere la distanta pe portalul e-Romania este data inregistrarii acesteia pe portal, astfel cum rezulta din mesajul electronic transmis de sistemul de tranzactionare a informatiilor, cu conditia validarii continutului declaratiei. In cazul in care declaratia nu este validata, data depunerii declaratiei este data validarii astfel cum rezulta din mesajul electronic.

Daca declaratia fiscala a fost depusa pana la termenul legal, iar din mesajul electronic transmis de sistemul de tranzactionare a informatiilor rezulta ca aceasta nu a fost validata ca urmare a detectarii unor erori in completarea declaratiei, data depunerii declaratiei este data din mesajul transmis initial in cazul in care contribuabilul depune o declaratie valida pana in ultima zi lucratoare a aceleiasi luni.

In cazul obligatiilor fiscale de plata stabilite de organele de inspectie fiscala, precum si a amenzilor de orice fel, se stinge cu prioritate obligatia fiscala sau amenda pe care o alege contribuabilul (se aplica incepand cu 1 noiembrie 2012).

Se introduce un articol nou cu privire la suspendarea executarii silite in cazul depunerii unei scrisori de garantie bancara la nivelul obligatiilor fiscale contestate. Valabilitatea scrisorii de garantie bancara trebuie sa fie de minimum 6 luni de la data emiterii.

Modificarile intra in vigoare incepand cu 31 august 2012.