Modificari Norme Cod Fiscal

858

In Monitorul Oficial al Romaniei nr. 481/13.07.2012 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 670/2012 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Principalele prevederi sunt:

Impozit pe profit
Sunt deductibile cheltuielile inregistrate la scoaterea din gestiune a creantelor asupra clientilor, inainte de intrarea in faliment a acestora, avand la baza un plan de reorganizare admis si confirmat printr-o sentinta judecatoreasca.

Se stabiliesc conditiile prin care vehiculele rutiere motorizate, supuse limitarii fiscale de 50%, se considera a fi utilizate exclusiv in scopul activitatii economice, caz in care se acorda deductibilitate integrala. Deductibilitatea se efectueaza pe baza documentelor justificative si prin intocmirea foii de parcurs. Limitarea de 50% nu se aplica vehiculelor care sunt utilizate exclusiv in scopul activitatii economice.

In cadrul cheltuielilor aferente vehiculelor rutiere motorizate supuse limitarii fiscale se cuprind cheltuielile direct atribuibile unui vehicul, inclusiv cele inregistrate ca urmare a derularii unui contract de leasing, cum sunt: impozitele locale, asigurarea obligatorie de raspundere civila auto, inspectiile tehnice periodice, rovinieta, chiriile, partea nedeductibila din taxa pe valoarea adaugata, dobanzile, comisioanele, diferentele de curs valutar etc.

Aplicarea limitei de 50% pentru stabilirea valorii nedeductibile la determinarea profitului impozabil se efectueaza dupa aplicarea limitarii aferente taxei pe valoarea adaugata, respectiv aceasta se aplica si asupra taxei pe valoarea adaugata pentru care nu s-a acordat drept de deducere din punctul de vedere al taxei pe valoarea adaugata (normele prevad un exemplu de calcul).

Taxa pe valoarea adaugata
Se exemplifica care sunt cheltuielile legate de vehiculele aflate in proprietatea sau in folosinta persoanei impozabile pentru care este limitata TVA. Pentru vehiculele care sunt utilizate exclusiv in scopul activitatii economice nu se aplica limitarea la 50% a deducerii TVA.

Utilizarea in scopul activitatii economice a unui vehicul cuprinde, fara a se limita la acestea: deplasari in tara sau in strainatate la clienti/furnizori, pentru prospectarea pietei, deplasari la locatii unde se afla puncte de lucru, la banca, la autoritatile fiscale, utilizarea vehiculului de catre personalul de conducere in exercitarea atributiilor de serviciu, deplasari pentru interventie, service, reparatii, etc.

Limitarea deducerii nu se aplica vehiculelor utilizate de agentii de achizitii (se defineste ce reprezinta agenti de achizitii).

In cazul vehiculelor utilizate pentru transportul angajatilor la si de la locul de munca se considera ca vehiculul este utilizat in scopul activitatii economice atunci cand exista dificultati evidente in folosirea altor mijloace de transport adecvate.

Impozit pe venit
Similar cu impozitul pe profit, se limiteaza la 50% dreptul de deducere a cheltuielilor efectuate pentru vehiculele rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv in scopul desfasurarii activitatii, cu exceptia cheltuielilor privind amortizarea.

Incepand cu 1 ianuarie 2013, se elimina plata/retinerea de impozit anticipat in timpul anului pentru castigurile din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise.

Taxe locale
Locatarul nu are obligatia sa comunice locatorului pentru depunerea unei noi declaratii fiscale valoarea lucrarilor de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere daca acestea nu depasesc 25% din valoarea cladirii.

Se clarifica faptul ca taxa de 1% datorata pentru eliberarea autorizatiei de construire se calculeaza la valoarea de proiect declarata care include instalatiile aferente dar nu include si TVA.

Contributii sociale
Se aduc clarificari cu privire la stabilirea bazei de calcul a contributiei de asigurari sociale datorate de angajator.

Se precizeaza ca veniturile din salarii pot include atat castiguri in bani cat si/sau in natura.

Asigurarea in sistemul public de pensii si plata contributiei de asigurari sociale pentru persoanele prevazute la art. 29621 alin. (1) lit. a) – e) (ex. Pentru PFA, persoane care realizeaza venituri din profesii libere), se face in baza unui venit ales, cuprins intre 35% din castigul salarial mediu brut pe economie si echivalentul a de 5 ori acest castig.