Reglementari contabile – contabilitatea simplificata

1095

In Monitorul Oficial nr. 285/22.04.2011 a fost publicata OUG nr. 37/2011 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991

Principalele modificari sunt urmatoarele:

Persoanele fizice care desfasoara activitati producatoare de venituri au obligatia sa conduca contabilitate simplificata, pe baza regulilor contabilitatii in partida simpla.

Persoanele care in exercitiul financiar precedent au inregistrat cifra de afaceri neta sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro si totalul activelor sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro pot opta pentru un sistem simplificat de contabilitate, aprobat prin ordin al ministrului finantelor publice.

Prin sistem simplificat de contabilitate se intelege un set de reguli de baza si utilizarea unui plan de conturi simplificat, precum si prezentarea acestora in situatiile financiare anuale ce cuprind bilant si cont de profit si pierdere simplificate.

Pentru persoanele ce conduc contabilitatea in sistem simplificat contabilitatea poate fi organizata si condusa si pe baza de contracte/conventii civile incheiate potrivit Codului civil cu persoane fizice care au studii economice superioare, situatie in care raspunderea pentru conducerea contabilitatii revine acestor persoane fizice.

Persoanele ce conduc contabilitatea utilizand un sistem informatic au obligatia pastrarii suportului tehnic 10 ani.

In caz de pierdere, sustragere sau distrugere a documentelor financiar-contabile se vor lua masuri de reconstituire a acestora, in termen de maximum 30 de zile de la constatare, iar in caz de forta majora, in termen de 90 de zile de la constatarea incetarii acesteia.

Situatiile financiare anuale si raportarile contabile se semneaza de catre persoana ce conduce contabilitatea si de catre administratorul sau persoana care are obligatia gestionarii entitatii.

S-au majorat amenzile. Dintre acestea mentionam:

– Detinerea de active si datorii sau efectuarea de activitati economice fara a fi inregistrate in contabilitate, se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 – 10.000 lei;
– Neaprobarea politicilor contabile, neutilizarea si netinerea registrelor contabile, neinregistrarea documentelor la perioada la care se refera, se sanctioneaza cu amenda de la 300 – 3.000 lei;
– Nedepunerea situatiilor financiare anuale sau a raportarilor contabile la administratiile financiare, se sanctioneaza de la 2.000 – 5.000 lei;
– Nedepunerea si nepublicarea situatiilor financiare consolidate pentru societatile mama, se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 – 30.000 lei;
– Nefectuarea auditarii situatiilor anuale sau a situatiilor anuale consolidate cand este prevazuta aceasta obligatie, se sanctioneaza cu amenda de la 30.000 – 40.000 lei.