Situatiile financiare aferente anului 2010

1189

In Monitorul Oficial nr. 889/30.12.2010 a fost publicat Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.870/2010 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

Principalele precizari aduse sunt urmatoarele:

1. Persoanele al caror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic au obligatia sa intocmeasca si sa depuna situatii financiare anuale incheiate la 31 decembrie la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice care vor fi insotite de formularul „Date informative” (cod 30) si de formularul „Situatia activelor imobilizate” (cod 40).

Societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, precum si subunitatile din Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul in strainatate depun situatii financiare anuale incheiate la 31 decembrie la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in termen de 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar. Pentru celelalte persoane prevazute la art. 1 din Legea nr. 82/1991, republicata, termenul de depunere este de 120 de zile de la incheierea exercitiului financiar.

Entitatile vor depune, potrivit legii, la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice situatiile financiare anuale incheiate la 31 decembrie, intocmite cu ajutorul programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice.

Entitatile care de la constituire nu au desfasurat activitate, precum si cele aflate in lichidare, potrivit legii, vor depune o declaratie in acest sens, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar, la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

2. Pentru asigurarea informatiilor destinate sistemului institutional al statului se aproba Sistemul de raportare anuala la 31 decembrie pentru entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic.

Acest sistem de raportare anuala se aplica societatilor comerciale si sucursalelor din Romania apartinand unor persoane juridice straine care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic. Depunerea raportarilor anuale se efectueaza in termen de 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar. Aceste raportari anuale se intocmesc distinct de situatiile financiare anuale incheiate la data aleasa pentru acestea. Raportarile anuale se semneaza de persoanele abilitate potrivit legii sa semneze situatiile financiare anuale.

Entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic si care nu au desfasurat activitate de la data infiintarii pana la 31 decembrie, precum si cele aflate in lichidare, potrivit legii, nu intocmesc raportari anuale la 31 decembrie, urmand sa depuna in acest sens la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice o declaratie pe propria raspundere a persoanei care are obligatia gestionarii entitatii, in termen de 30 de zile calendaristice de la incheierea anului calendaristic.