Modificari Cod Fiscal – Contributii sociale

867

In Monitorul Oficial nr. 891/30.12.2010 a fost publicata Ordonanta de Urgenta nr. 117/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale.

Asa cum am mentionat si in newsletter-ul nr. 3 din 4 ianuarie 2011, Codul Fiscal reglementeaza si contributiile de asigurari sociale (de pensii, somaj, sanatate, accidente de munca, concedii medicale).

Gasiti mai jos principalele aspecte prevazute de Codului Fiscal cu privire la contributiile sociale obligatorii.

1. Sunt prezentati contribuabilii sistemelor de asigurari sociale

2. Baza lunara de calcul al contributiilor sociale obligatorii
a) in cazul persoanelor prevazute la art. 2963 lit. a) si b), (persoane fizice rezidente si nerezidente care realizeaza venituri in baza unui contract individual de munca) reprezinta castigul brut realizat din activitati dependente, in tara si in strainatate, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internationale la care Romania este parte, care include printre altele, venituri din salarii si orice alte sume de natura salariala sau avantaje asimilate salariilor in vederea impunerii.

Daca totalul veniturilor este mai mare decat valoarea a de 5 ori castigul salarial mediu brut, contributia individuala de asigurari sociale se calculeaza in limita acestui plafon, pe fiecare loc de realizare a venitului.

Castigul salarial mediu brut prevazut este cel utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si pentru anul 2011 acesta este de 2.022 lei.

b) Baza lunara de calcul pentru persoanele prevazute la art. 2963 lit. e) si g), (persoane fizice si juridice care au calitatea de angajatori), in sistemul public de pensii, o reprezinta suma castigurilor brute realizate de persoanele asigurate. Baza de calcul nu poate fi mai mare decat produsul dintre numarul asiguratilor si valoarea corespunzatoare a de 5 ori castigul salarial mediu brut.

– Pentru persoanele prevazute la art. 2963 lit. e) si g), baza lunara de calcul pentru contributia de asigurari sociale de sanatate si contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate o reprezinta suma castigurilor brute realizate. La contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, baza lunara de calcul nu poate fi mai mare decat produsul dintre numarul asiguratilor din luna pentru care se calculeaza contributia si valoarea corespunzatoare a 12 salarii minime brute pe tara garantate in plata.
– baza lunara de calcul pentru contributia de asigurari pentru somaj prevazuta de lege reprezinta suma castigurilor brute.
– obligatia de a plati lunar contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, baza lunara de calcul a acestei contributii reprezinta suma castigurilor brute realizate de salariatii incadrati cu contract individual de munca.
– baza lunara de calcul al contributiei de asigurare la accidente de munca si boli profesionale reprezinta suma castigurilor brute realizate lunar, respectiv salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, corespunzator numarului zilelor lucratoare din concediul medical, cu exceptia cazurilor de accident de munca sau boala profesionala.

3. Daca persoanele beneficiaza de concedii medicale si de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, cu exceptia cazurilor de accident de munca sau boala profesionala, baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate bugetului asigurarilor sociale de stat este suma reprezentand 35% din castigul salarial mediu brut, corespunzator numarului zilelor lucratoare din concediul medical.

4. Pentru persoanele care realizeaza venituri de natura profesionala, baza de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale datorate bugetului asigurarilor sociale de stat si a contributiei individuale datorate bugetului asigurarilor pentru somaj este cea stabilita potrivit art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010, cu modificarile ulterioare.

5. Se detaliaza categoriile de venituri care nu se cuprind in baza lunara a contributiilor sociale obligatorii.

6. Suma cuvenita pentru participarea salariatilor la profit, potrivit legii, nu se cuprinde in baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale, respectiv al contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.

7. Indemnizatia administratorilor e prevazuta ca exceptie si nu se datoreaza contributiile de asigurari sociale (atat pentru angajator cat si pentru angajat), cat si contributia pentru accidente de munca si boli profesionale datorata de angajator.

8. Persoanele fizice si juridice prevazute la art. 2963 lit. e) si g) sunt obligate sa depuna la casele de asigurari de sanatate, pana la 15 februarie 2011, Declaratia-inventar privind contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate aflata in sold la 31 decembrie 2010 si neachitata pana la 31 ianuarie 2011, inclusiv accesoriile aferente, pe ani fiscali.