Review Lista contraventiilor si a amenzilor prevazute de Legea Contabilitatii in Codul de procedura fiscala

847

Avand in vedere multitudinea de contraventii in domeniul financiar contabil va prezentam pe scurt principalele contraventii, daca nu au fost savarsite astfel incat sa fie considerate infractiuni:

Sanctiuni prevazute de Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata

1. Detinerea de bunuri materiale, numerar etc. precum si efectuarea de operatiuni economice fara sa fie inregistrate in contabilitate, se sanctioneaza cu amenda
de la 1.000 la 10.000 lei.
2. Nerespectarea prevederilor legale privind utilizarea si tinerea registrelor de contabilitate, se sanctioneaza cu amenda de la 300 la 4.000 lei.
3. Nerespectarea prevederilor legale privind intocmirea si utilizarea documentelor justificative si contabile pentru toate operatiunile efectuate, pastrarea si arhivarea acestora, reconstituirea documentelor sustrase sau pierdute, se sanctioneaza cu amenda de la 300 la 4.000 lei.
4. Nerespectarea prevederilor legale privind efectuarea inventarierii se sanctioneaza cu amenda de la 400 la 5.000 lei.
5. Nerespectarea prevederilor legale privind intocmirea si auditarea situatiilor financiare anuale se sanctioneaza cu amenda de la 400 la 5.000 lei.
6. Nerespectarea prevederilor legale privind depunerea situatiilor financiare anuale se sanctioneaza cu amenda de la 400 la 5.000 lei.
7. Nerespectarea prevederilor legale privind publicarea situatiilor financiare anuale potrivit legii se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 la 30.000 lei.
8. Nerespectarea prevederilor legale privind intocmirea declaratiilor prevazute la art 30, 31 din Legea Contabilitatii (declaratie scrisa a administratorului prin care isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale) se sanctioneaza cu amenda de la 400 la 5.000 lei.
9. Nerespectarea prevederilor legale privind obligatia membrilor organelor de administratie, conducere si supraveghere de a intocmi si publica situatii financiare anuale se sanctioneaza cu amenda de la 400 la 5.000 lei.

In plus fata de cele de mai sus, noul proiect de Ordonanta de urgenta pentru modificarea Legii contabilitatii prevede ca nerespectarea reglementarilor pentru aprobarea politicilor si procedurilor contabile prevazute de legislatie se sanctioneaza cu amenda de la 300 la 4.000 lei.

Noul proiect de lege modifica si cuantumul amenzilor si de exemplu nerespectarea obligatiei privind auditarea, conform legii, a situatiilor financiare anuale si a situatiilor financiare anuale consolidate se sanctioneaza cu amenda de la 30.000 la 40.000 lei.

Sanctiuni prevazute de Codul de procedura fiscala pentru persoane juridice

10. Nedepunerea la termenele prevazute de lege a declaratiilor de inregistrare fiscala sau de mentiuni se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 la 5.000 lei.
11. Nedepunerea la termenele prevazute de lege a declaratiilor recapitulative sau depunerea de astfel de declaratii cu sume incorecte ori incomplete se sanctioneaza cu amenda de 2% din suma totala a achizitiilor/livrarilor intracomunitare de bunuri nedeclarate sau, dupa caz, din diferentele nedeclarate.
12. Nerespectarea de catre contribuabilul care desfasoara tranzactii cu persoane afiliate a obligatiei ca, la solicitarea organului fiscal competent, sa intocmeasca si sa prezinte, in termenele stabilite de acesta, dosarul preturilor de transfer, se sanctioneaza cu amenda de la 12.000 la 14.000 lei.

Sanctiuni prevazute de OUG nr.28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

13. Nerespectarea prevederilor legale privind neindeplinirea obligatiei operatorilor economici de a utilize aparate de marcat electronice fiscal avizate, neemiterea bonului fiscal, se sanctioneaza cu amenda de la 8.000 la 10.000 lei. In plus, nerespectarea acestor prevederi atrage si suspendarea activitatii unitatii pe o perioada de 3 luni.
14. Emiterea bonului fiscal continand date eronate sau fara ca acesta sa contina toate datele prevazute de lege se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 la 4.000 lei.
15. Nerespectarea obligatiei de a preda spre pastrare si arhivare memoria fiscala se sanctioneaza cu amenda de la 40.000 la 60.000 lei.

Sanctiuni prevazute de Ordonanta 15/1996 privind intarirea disciplinei financiar-valutare

16. Este interzisa acordarea unor facilitati de pret clientilor, persoane juridice, care efectueaza plata in numerar. Nerespectarea acestei prevederi se sanctioneaza cu amenda de la 2.500 la 5.000 lei.
17. Platile in numerar se pot efectua catre persoane juridice in limita unui plafon zilnic maxim de 10.000 lei, platile catre o singura persoana juridica fiind admise in limita unui plafon zilnic in suma de 5.000 lei. Sunt interzise platile fragmentate in numerar catre furnizorii de bunuri si servicii, pentru facturile a caror valoare este mai mare de 5.000 lei. Se admit plati catre o singura persoana juridica in limita unui plafon zilnic in numerar in suma de 10.000 lei, in cazul platilor catre retelele de magazine de tipul Cash&Carry.