Declaratia 101 (2010)

1247

In Monitorul Oficial nr. 789/25.11.2010 a fost publicat Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.689/2010 pentru modificarea Ordinului presedintelui ANAF nr. 101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa.

Actul normativ aproba un nou model al formularului 101 „Declaratie privind impozitul pe profit”, precum si instructiunile de completare ale acestuia. Prevederile Ordinului se aplica incepand cu declararea obligatiilor aferente anului fiscal 2010.

Declaratia privind impozitul pe profit se completeaza si se depune anual de catre platitorii de impozit pe profit, pana la data de 25 aprilie inclusiv a anului urmator.

Contribuabilii care definitiveaza pana la data de 25 februarie inchiderea exercitiului financiar anteriorau obligatia sa completeze si sa depuna declaratia privind impozitul pe profit pana la data de 25 februarie inclusiv a anului urmator celui pentru care se calculeaza impozitul. Acesti contribuabili depun declaratia anuala de impozit pe profit fara a depune formularul 100 pentru impozitul pe profit pentru trimestrul IV al anului de raportare.

Contribuabilii care, pana la data de 30 septembrie 2010 inclusiv, au fost obligati la plata impozitului minim depun declaratia privind impozitul pe profit, pentru anul 2010, dupa cum urmeaza:
a) pentru perioada 1 ianuarie 2010-30 septembrie 2010, declaratia se depune pana la data de 25 februarie 2011;
b) pentru perioada 1 octombrie 2010-31 decembrie 2010, declaratia se depune pana la data de 25 februarie 2011 daca definitiveaza inchiderea exercitiului financiar pana la acea data sau pana la data de 25 aprilie daca nu definitiveaza exercitiul financiar pana pe data de 25 februarie 2011;

La Sectiunea C „Date privind definitivarea impozitului pe profit anual”, la randul 2 se va inscrie suma privind impozitul minim annual, recalculat in mod corespunzator pentru perioada 1 ianuarie-30 septembrie 2010. Pentru perioada 1 octombrie 2010-31 decembrie 2010 acest rand nu se completeaza.