Raportare contabila 30 iunie 2008

1028

In Monitorul Oficial nr. 499 din 03.07.2008 a fost publicat Ordinul Ministerului Economiei si Finantelor nr. 1958/2008 pentru aprobarea sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2008.

Cele mai importante prevederi sunt:
– Raportarea va fi intocmita de o persoana avand una din urmatoarele calitati: director economic, contabil – sef sau persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie, persoane fizice sau juridice autorizate potrivit legii, membre ale Corpului expertilor contabili si Contabililor autorizati din Romania;
– Raportarea va contine Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (F10), Contul de profit si pierdere (F20) si Date informative (F30) si va fi insotita de copia certificatului de inregistrare si de balanta de verificare;
– Termenul de depunere este 15.08.2008.