Modificari Cod Fiscal – recuperarea pierderii fiscale pe o perioada de 7 ani

1023

In Monitorul Oficial nr. 404 din 29.05.2008 a fost publicat Ordinul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 819/2008 pentru aprobarea Procedurii privind declararea contribuabililor inactivi.

Conditiile cumulative pentru declararea contribuabililor inactivi sunt urmatoarele:
1. Nu au depus nicio declaratie la doua termene de declarare consecutive. Declaratiile la care se face referire sunt: 100, 102, 103, 300, 301, 390 si 394.
2. Nu li s-a aprobat, la cerere, de catre organul fiscal competent o masura privind indeplinirea obligatiilor fiscale declarative (regim derogatoriu) – de exemplu societatile in stare de suspendare temporara a activitatii pot depune cerere de derogare de la termenul trimestrial de depunere a declaratiilor.

Autoritatile fiscale vor intocmi lista contribuabililor inactivi, lista care va fi publicata pe site-ul Ministerului Economiei si finantelor pe o perioada de 30 de zile. In acest interval autoritatile vor instiinta contribuabilii privitor la neindeplinirea obligatiilor declarative. Dupa 30 de zile de la publicarea pe site, autoritatile selecteaza contribuabilii care nu au indeplinit obligatiile declarative si vor publica lista finala in Monitorul Oficial.

Contribuabilii vor fi reactivati daca conditiile pentru care au fost declarati inactivi inceteaza.