Actualizarea CAEN

1278

In Monitorul Oficial nr. 238 din 27.03.2008 a fost publicata Hotararea de Guvern nr. 322/2008 privind acordarea unor facilitati pentru actualizarea obiectului de activitate potrivit Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN Rev. 2.

Actualizarea obiectului de activitate al agentilor economici conform CAEN Rev. 2 se va realiza gratuit pana la data de 01 martie 2009. Pentru actualizare nu exista obligatia modificarii actului constitutiv , operatiunea realizandu-se in baza cererii depuse de agentul economic, al carui model este publicat in anexa la prezentul act. Dosarul va contine, pe langa cererea mentionata, certificatul de inregistrare in original si procura pentru persoana care depune dosarul, daca aceasta persoana este alta decat administratorul agentului economic.

Documentatia se poate depune si prin posta, prin scrisoare cu valoare. Registrul Comertului va emite si comunica noul certificat de inregistrare.