Norme metodologice Cod Fiscal 2008

1086

Modificari ale Normelor metodologice pentru aplicarea Codului Fiscal incepand cu 01.01.2008 Hotararea Guvernului nr. 1579/MO nr. 894 din 28.12.2007

1. Titlul II Impozitul pe profit
● Se modifica prevederile referitoare la tratamentul fiscal al rezervelor din reevaluarea mijloacelor fixe, in sensul armonizarii cu prevederile art. 22 alin. (5) Cod fiscal, conform caruia reducerea unei rezerve este impozabila indiferent daca este generata de schimbarea destinatiei acesteia sau de distribuirea ei sub orice forma. In forma anterioara se preciza ca rezerva este impozabila la momentul casarii sau cedarii mijlocului fix pe seama caruia a fost creata.
● Categoriile de persoane pentru care este sunt deductibile cheltuielile de transport si cazare sunt, in afara de salariati si administratori si directorii care isi desfasoara activitatea in baza contractului de mandat precum si persoanele rezidente/nerezidente detasate, in conditiile in care contribuabilul suporta drepturile legale cuvenite acestora.
● In categoria cheltuielilor facute in favoarea participantilor se includ si cheltuielile reprezentand diferenta dintre pretul de piata si pretul de cumparare preferential, in cazul tranzactiilor cu actiuni efectuate in cadrul sistemului stok options plan.
● In situatia in care, ca urmare a efectuarii unor operatiuni de reorganizare, rezerva legala depaseste a cincea parte din capitalul social, diminuarea acesteia nu este obligatorie.
● Se precizeaza in mod clar ca veniturile din dividende repartizate dupa 01.01.2007 se trateaza conform reglementarilor valabile dupa aceasta data, indiferent ca sunt distribuite din profiturile realizate inainte sau dupa data mentionata.

2. Titlul III Impozitul pe venit
● Modificari referitoare la impunerea veniturilor realizate din activitati agricole.
● Modificari referitoare la impunerea veniturilor realizate de catre inventatori.
● Modificari referitoare la impunerea pensiilor.

3. Titlul V Impozitul pe veniturile obtinute in Romania de nerezidenti
● In situatia in care perioada minima de 2 ani, conditie pentru aplicarea scutirii de impozit pe dividende platite de catre o companie romana catre o companie asociat din UE este indeplinita dupa data platii venitului, se poate solicita restituirea impozitului.
● In situatia aplicarii Conventiilor de aplicare a dublei impuneri certificatul de rezidenta fiscala si traducerea legalizata a acestuia trebuie prezentate in momentul platii venitului. Responsabil de primirea si pastrarea certificatului este platitorul de venit. In situatia in care certificatul nu se prezinta in termenul mentionat, atunci se aplica taxarea conform Codului fiscal, urmand ca, dupa primirea certificatului, sa se solicite restituirea impozitului platit in plus fata de prevederile conventiei.

4. Titlul VI Taxa pe valoarea adaugata
● Clarificari referitoare la operatiunile intracomunitare triunghiulare.
● Bunurile furate, a caror disparitie nu reprezinta livrare taxabila, sunt cele dovedite ca atare cu documentele de constatare a furtului de intocmite de catre organele de politie si acceptate de catre societatile de asigurari.
● Optiunea de taxare a operatiunilor scutite de TVA prevazute la art. 141, alin (2) literele e) si f) (chirii si bunuri imobile, in anumite conditii) se exercita de la data inscrisa in notificare. Intarzierea in depunerea notificarii nu anuleaza dreptul la aplicarea taxarii.
● Exemple de ajustari a TVA pentru bunuri de capital (art. 149 Cod fiscal).
● Organele de control fiscal vor permite deducerea TVA aferenta facturilor care nu contin toate informatiile prevazute la art. 155, alineat (5) (denumiri, coduri, adrese etc.) Cod fiscal cu conditia completarii acestora pe durata efectuarii controlului.
● In cazul vanzarii de bunuri imobile sau a lucrarilor de constructii pentru care s-au intocmit facturi de avans, cu taxare inversa, inainte de 01.01.2008, regimul normal de taxare se aplica numai asupra diferentei.
In cazul in care s-au indeplinit conditiile legale pentru transferul dreptului de proprietate inainte de 31 decembrie 2007 iar factura de intocmeste ulterior, operatiunea se va realiza cu aplicarea taxarii inverse.