TVA – masuri de simplificare pentru unele categorii de operatiuni intracomunitare

968

In Monitorul Oficial nr. 858/13.12.2007 a fost publicat Ordinul Ministerului Economiei si Finantelor nr. 2310 privind procedura de inregistrare a contractelor incheiate intre persoanele juridice romane si persoane juridice straine sau persoane fizice nerezidente.

Urmatoarele documente din domeniul fiscal au fost elaborate in lunile noiembrie si decembrie 2007 (lista nu este exhaustiva):

1. Legea nr. 292 privind modificarea OUG nr. 196/2005 privind fondul de mediu, publicata in MO nr. 758/08.11.
Prevederi importante: incepand cu 11.11.2007 nu se mai calculeaza contributia la fondul de mediu pentru emisia de poluanti de catre surse mobile (autovehicule);

2. Ordinul Ministrului Economiei si Finantelor (OMEF) nr. 1823 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a masurilor de simplificare in domeniul TVA privind operatiunile pluripartite din Comunitate, legate de lucrari asupra bunurilor mobile corporale, si a Instructiunilor de aplicare a masurilor de simplificare in domeniul TVA privind retururile de bunuri in spatiul comunitar si tratamentul fiscal al reparatiilor efectuate in perioada de garantie si postgarantie (MO 770/14.11) Prevede cateva spete pentru situatiile mentionate.

3. Ordin al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 13 pentru punerea in aplicare a Normelor privind cotele procentuale pentru contributia asiguratorilor la Fondul de garantare pe anul 2008 (MO nr. 831/05.12)
Contributia pentru fondul pentru asigurari de viata este de 0,3% iar cea pentru fondul pentru asigurari generale este de 0,8%.

4. OMEF nr. 1969 pentru aprobarea Reglementarilor contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial (MO nr. 846/10.12).

5. OMEF nr. 2296 pentru modificarea OMF nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscala a contribuabililor (MO nr. 864/18.12).
Modifica formularul 010 (de inregistrare si mentiuni) si formularul 060 utilizat pentru declararea sediilor secundare cu obligatii fiscale.

6. Ordin al Presedintelui ANAF nr. 2333 privind procedura de declarare si stabilire a impozitului pe veniturile din cedarea folosintei bunurilor realizate din derularea unui numar mai mare de 5 contracte de inchiriere/subinchiriere (MO nr. 868/19.12).
Veniturile obtinute de contribuabilii persoane aflate in aceasta situatie se considera si se trateaza ca si venituri din activitati independente.

7. Hotararea de Guvern nr. 1507 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata (MO nr. 877 /20.12). Salariul minim va fi de 500 lei lunar incepand cu 01.01.2008 si 540 lei lunar incepand cu 01.07.2008.

8. OMEF nr. 2371 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III (impozitul pe venit) din Legea nr. 571 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare (MO nr. 878/21.12). Modifica urmatoarele formulare de declaratii, precum si instructiunile de completare aferente: 200, 201, 204, 205, 230, 250, 251, 220-224, 260.

9. OUG nr. 155 pentru modificarea alineatelor (4) si (5) ale articolului 263 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (MO nr. 884/21.12).
Modifica grila de impozitare pentru autovehicule de transport marfa mai grele de 12 tone.