Reglementari plata impozite in Contul Unic

1076

In Monitorul Oficial nr. 658/26.09.2007 au fost publicate urmatoarele Ordine ale presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala elaborate in contextul implementarii procedurii platii obligatiilor bugetare intr-un cont unic:

1. Ordinul nr. 1294 privind impozitele, contributiile si alte sume reprezentand creante fiscale, care se platesc de contribuabili intr-un cont unic;
2. Ordinul nr. 1314 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor platite de contribuabil in contul unic si de stingere a obligatiilor fiscale inregistrate de catre acestia.

Principalele prevederi sunt:

1. Ordinul nr. 1294:
● Aproba nomenclatorul obligatiilor fiscale datorate la bugetul de stat care se platesc in contul unic si nomenclatorul obligatiile fiscale datorate bugetelor asigurarilor sociale si fondurilor speciale, care se platesc in contul unic.

2. Ordinul nr. 1314:
● Sumele platite de contribuabili, reprezentand obligatii fiscale datorate bugetului de stat sau bugetului asigurarilor sociale vor fi distribuite de catre organul fiscal competent pe tipuri de obligatii fiscale datorate, prioritate avand cele cu retinere la sursa;
● In cazul sumelor platite in cuantum mai mic decat obligatiile datorate, organele fiscale vor aplica prevederile art. 115 „ordinea stingerii datoriilor” din Codul de Procedura Fiscala. Dupa efectuarea stingerii, organul fiscal va instiinta contribuabilul, pana la termenul de plata urmator, asupra modului in care s-a realizat stingerea datoriilor;
● In cazul sumelor platite in plus, acestea se pastreaza in conturile unice ca sume in curs de distribuire. La sfarsitul lunii aferente perioadei pentru care sunt datorate obligatiile bugetare organul fiscal va proceda la compensarea excedentului cu eventuale obligatii fiscale datorate catre celelalte bugete. Sumele ramase vor fi restituite contribuabilului la cerere.