Modificari codul de procedura fiscala

1111

In Monitorul Oficial nr. 603/ 31.08.2007 a fost publicata Ordonanta de Guvern nr. 47/ 2007 pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale.

Principalele prevederi sunt:

1. Modificari ale Codului de procedura fiscala:
● Declaratiile fiscale anuale ale contribuabililor persoane juridice vor fi certificate de catre un consultant fiscal cu exceptia celor pentru care este obligatorie auditarea. Se aplica incepand cu 01.01.2008, inclusiv pentru declaratiile aferente anului 2007;
● Deciziile rezultate in urma controlului fiscal se comunica in termen de 7 zile de la data finalizarii raportului de inspectie fiscala;
● Termenul trimestrial de plata al impozitelor si contributiilor aferente veniturilor din salarii se aplica numai in cazul microintreprinderilor in sens fiscal si nu in sensul Legii 346/ 2005. Modificarea se aplica de la 01.01.2008;
● Plata impozitelor datorate bugetului general consolidat se va face intr-un cont unic. Metodologia de distribuire a platilor se va stabili prin ordin al ANAF. Prevederea se aplica incepand cu luna septembrie pentru contribuabilii care nu inregistreaza datorii restante si incepand cu 01.01.2008 pentru toti contribuabilii;
● Cuantumul amenzilor va creste in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentului act. Dintre acestea, amenda pentru nedepunerea declaratiilor fiscale este de la 1.000 la 5. 000 de lei, iar amenda pentru nedepunerea declaratiilor recapitulative de TVA este de la 12.000 la 14.000 lei.

2. Modificari ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale:
● Se anuleaza scutirea de la obligatia de a utiliza aparate de marcat in cazul urmatoarelor operatiuni: vanzarea de bunuri de folosinta indelungata, vanzarile care nu se incaseaza integral in numerar sau vanzarile care nu se incaseaza integral la momentul realizarii operatiunii;
● Agentii economici obligati sa utilizeze aparate de marcat au obligatia sa inregistreze banii personali detinuti de angajati si / sau de administratorul unitatii intr-un registru special intocmit in acest sens si sa introduca, la inceputul fiecarei zile, in aparatele de marcat electronice fiscale soldul initial reprezentand monedele / bancnotele divizionare necesare pentru a da restul clientului. Nerespectarea acestei prevederi se sanctioneaza cu amenda de la 8.000 la 40.000 lei;
● Se abroga obligatia depunerii lunare a raportului memoriei fiscale.

3. Modificari ale Ordonantei de Guvern nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal:
● cazierul fiscal este valabil pe o perioada de 30 de zile de la data eliberarii;
● cazierul fiscal se elibereaza „de indata”, taxa de eliberare fiind de 20 de lei;