Noutati impozit pe veniturile realizate de persoane fizice din vanzarea de bunuri imobiliare

1214

In Monitorul Oficial nr. 393/11.06.2007 a fost publicat Ordinul nr. 330/1357 al Ministrului Economiei si Finatnelor si al Ministrului Justitiei privind procedura de incasare si virare, precum si obligatiile declarative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal.

Notarii publici care au obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal au urmatoarele obligatii:
● Depunerea unei declaratii semestriale (208) continand informatii in legatura cu identitatea vanzatorilor si comparatorilor de proprietati imobiliare, baza de calcul si suma impozitului retinut si datorat;
● Declararea lunara, prin Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat (100), a impozitului retinut si datorat;
● Efectuarea platii impozitului astfel: 40% catre bugetul de stat, 10% catre Agentia de Cadastru si Publicitate Imobiliara; 50% catre bugetele unitatilor administrativ-teritoriale din cadrul fiecarui judet.

In situatia transferului dreptului de proprietate asupra proprietatilor imobiliare prin hotarare judecatoreasca stabilirea impozitului se realizeaza de catre organul fiscal competent, acesta fiind, dupa caz, organul fiscal in raza caruia isi are domiciliul fiscal contribuabilul avand domiciliul fiscal in Romania sau organul fiscal in a carui raza este situat imobilul instrainat, pentru persoanele fizice care nu au domiciliul fiscal in Romania.

Instantele judecatoresti transmit infomatiile necesare autoritarilor fiscale care vor emite si vor comunica contribuabilului decizia de impunere. Impozitul se plateste de catre contribuabil in termen de 60 de zile de la primirea Deciziei, intr-un singur cont bugetar, urmand ca organele fiscale sa indeplineasca formalitatile necesare distribuiri sumelor conform structurii anteprezentate.

Reamintim ca impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal se impoziteaza astfel:
● In cazul imobilelor detinute pe o perioada mai mare de 3 ani: 2% pana la 200.000 lei si 1% pentru ceea ce depaseste 200.000 lei;
● In cazul imobilelor detinute pe o perioada mai mica de 3 ani: 3% pana la 200.000 lei si 2% pentru ceea ce depaseste 200.000 lei.