Corectarea deconturilor de TVA

946

In Monitorul Oficial nr. 347/22.05.2007 a fost publicat Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 179 pentru aprobarea Instructiunilor de corectare a erorilor materiale din deconturile de taxa pe valoarea adaugata.

Erorile care pot face obiectul corectiilor sunt:
– erori de transcriere, cum sunt: preluarea eronata a sumelor din jurnale, inversarea unor cifre din sumele trecute in decont, preluarea eronata a datelor din decontul perioadei fiscale anterioare;
– inregistrarea in decont a diferentelor de taxa constatate de organele de control;
– erori provenind din inscrierea in decont a unor sume care au facut obiectul unor cereri de rambursare.

Corectarea se realizeaza de catre organele fiscale, la initiativa acestora sau la solicitarea contribuabililor.