Noutati legislative in administrarea contribuabililor mijlocii

1018

I. In Monitorul Oficial nr. 153/02.03.2007 au fost publicate urmatoarele acte normative:

1. OMMSSF nr. 148 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul I 2007 – pentru semestrul I 2007, incepand cu luna martie, valoarea unui tichet de masa se stabileste la 7,41 lei.

2. OMFP nr. 269 pentru aprobarea Procedurii de administrare a contribuabililor mijlocii. Principalele reglementari sunt:

RAMBURSAREA TVA
● deconturile cu sume negative de taxa pe valoare adaugata depuse de contribuabilii mijlocii se vor solutiona cu control ulterior, incepand cu deconturile aferente lunii martie 2007.
● Deconturile cu optiune de rambursare depuse de catre contribuabilii mijlocii selectati conform OMFP nr. 266/2007 si nesolutionate pana la data preluarii de catre noul organ de administrare vor fi solutionate de catre Administratiile financiare pentru contribuabili mijlocii.

PLATA OBLIGATIILOR FISCALE
– pana la data de 01 aprilie 2007, platile obligatiilor fiscale reprezentand impozite, taxe, contributii si alte venituri fiscale, efectuate de catre contribuabili mijlocii persoane juridice se realizeaza la unitatea Trezorerii statului la care au fost arondati anteriori acestei date. Ulterior acestei date platile se vor efectua catre unitatea de trezorerie publica a Municipiului resedinta de judet sau a Municipiului Bucuresti.

II. Reamintim prevederile art. 15312 alin. (4) din Legea nr. 31/1990 modificata prin Legea 441/2006 – administratorul, membrii ai directoratului sau ai consiliului de supraveghere ai unei Societati pe actiuni au obligatia incheierii asigurarii de raspundere profesionala.