Noi modificari ale Codului Muncii

modificari codul muncii

Noi modificari ale Codului Muncii

Ordin nr. 1306/2022- privind noua valoare a tichetelor de cresa:  din Octombrie 2022 pana in Martie 2023 valoarea unui tichet de cresa va fi 570 lei.

Legea 273/2022- privind majorarea indemnizatiei de somaj. Potrivit art. 39. Alin. 2, lit. a din Legea 76/2002, Indemnizatia va fi  stabilita la 100% din  valoarea indicatorului social de referinta (525.5 lei), in loc de 75% anterior.

Legea 275/2022- Regulamentul Intern si fisa postului redevin obligatorii pentru microintrepinderi cu maxim 9 angajati. Se abroga OUG 37/2021.

Ordin 1001/2022- noile instructiuni pentru calcul fond handicap prevad faptul ca numarul persoanelor cu handicap angajate se calculeaza in functie de fractia de norma de munca.

Legea 283/2022 pentru modificarea Codului Muncii:

Un nou model cadru pentru CIM. ITM va pune la dispozitia angajatorilor in maxim 30 de zile, prin ordin de ministru, un nou model cadru  al contractului individual de munca.  Toate informatiile cuprinse la art. 17 alin. 3 din Codul Muncii vor fi cuprinse in noul model cadru (loc de munca, salariu de baza detaliat pe elemente componente, elemente de durata a contractului si termene administrative si alte detalii).

Noi tipuri de concedii introduse in Codul Muncii

  1. Concediul de ingrijitor: introdus prin art. 152^1 din Codul Muncii – Angajatorul are obligaţia acordării concediului de îngrijitor salariatului în vederea oferirii de către acesta de îngrijire sau sprijin personal unei rude sau unei persoane care locuieşte în aceeaşi gospodărie cu salariatul şi care are nevoie de îngrijire sau sprijin ca urmare a unei probleme medicale grave, cu o durată de 5 zile lucrătoare într-un an calendaristic, la solicitarea scrisă a salariatului.
  • Perioada prevăzută la alin. (1) nu se include în durata concediului de odihnă anual şi constituie vechime în muncă şi în specialitate.
  • Perioada concediului de îngrijitor constituie stagiu de cotizare pentru stabilirea dreptului la indemnizaţie de şomaj şi indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă acordate în conformitate cu legislaţia în vigoare.
  1. Concediul pentru urgente familiale: introdus prin art. 152^2 din Codul Muncii –  Salariatul are dreptul de a absenta de la locul de muncă în situaţii neprevăzute, determinate de o situaţie de urgenţă familială cauzată de boală sau de accident, care fac indispensabilă prezenţa imediată a salariatului, în condiţiile informării prealabile a angajatorului şi cu recuperarea perioadei absentate până la acoperirea integrală a duratei normale a programului de lucru a salariatului.

Absentarea de la locul de muncă prevăzută la alin. (1) nu poate avea o durată mai mare de   10 zile lucrătoare într-un an calendaristic

Angajatorul şi salariatul stabilesc de comun acord modalitatea de recuperare a perioadei de absenţă, precizată la alin. (1), în limita numărului de zile prevăzute la alin. (2)

  1. Concediul paternal: introdus  prin art 153^1 din Codul Muncii- Concediul paternal este concediul acordat tatălui copilului nou-născut în condiţiile prevăzute de Legea concediului paternal nr. 210/1999, cu modificările şi completările ulterioare.

Alte modificari aduse Codului muncii

  1. Cumulul de functii: Orice salariat are dreptul de a munci la angajatori diferiţi sau la acelaşi angajator, în baza unor contracte individuale de muncă, fără suprapunerea programului de muncă, beneficiind de salariul corespunzător pentru fiecare dintre acestea. Niciun angajator nu poate aplica un tratament nefavorabil salariatului care îşi exercită acest drept. 35 alin. 1)
  2. Perioada de proba: Este interzisă stabilirea unei noi perioade de probă în cazul în care, în termen de 12 luni, între aceleaşi părţi se încheie un nou contract individual de muncă pentru aceeaşi funcţie şi cu aceleaşi atribuţii. Art 32, alin. 21
  3. Programul de lucru flexibil: Angajatorul poate stabili programe individualizate de muncă pentru toţi salariaţii, inclusiv pentru cei care beneficiază de concediul de îngrijitor, cu acordul sau la solicitarea acestora, care pot avea o durată limitată în timp. 118 alin. 1). Orice refuz al solicitării prevăzute la alin. (1) trebuie motivat, în scris, de către angajator, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării.
  4. Postul vacant mai favorabil: dreptul de a solicita trecerea pe un post vacant care îi asigură condiţii de muncă mai favorabile dacă şi-a încheiat perioada de probă şi are o vechime de cel puţin 6 luni la acelaşi angajator. Art. 39, alin. 1) lit. m1. Refuzul angajatorului trebuie motivat, în scris, în termen de 30 de zile de la primirea solicitării salariatului, prevăzută la art. 39 alin. (1) lit. m1)
  5. Timpul de munca: Timpul de muncă reprezintă orice perioadă în care salariatul prestează munca, se află la dispoziţia angajatorului şi îşi îndeplineşte sarcinile şi atribuţiile, conform prevederilor contractului individual de muncă, contractului colectiv de muncă aplicabil şi/sau ale legislaţiei în vigoare. Programul de muncă reprezintă modelul de organizare a activităţii, care stabileşte orele şi zilele când începe şi când se încheie prestarea muncii.  Modelul de organizare a muncii reprezintă forma de organizare a timpului de muncă şi repartizarea sa în funcţie de un anumit model stabilit de angajator.

Share this post