REMINDER depunere Declaratia de Beneficiar real. Termen limita: 1 Noiembrie 2020

REMINDER depunere Declaratia de Beneficiar real. Termen limita: 1 Noiembrie 2020

In conformitate cu prevederile legii 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor modificata, companiile romane care au asociati persoane juridice au obligatia depunerii Declaratiei de Beneficiar real la Registrul Comertului pana la data de 01.11.2020.

Depunerea se poate realiza de catre reprezentantul legal sau un imputernicit al acestuia la Registrul Comertului sau online, prin semnatura electronica apartinand reprezentatului legal, unui salariat al companiei sau unui avocat.

In cazul companiilor inregistrate la Registrul Comertului Beneficiarul real este definit astfel:

1. persoana sau persoanele fizice care deţin ori controlează în cele din urmă o persoană juridică prin exercitarea dreptului de proprietate, în mod direct sau indirect, asupra unui număr de acţiuni sau de drepturi de vot suficient de mare pentru a-i asigura controlul. Acest criteriu este considerat a fi îndeplinit în cazul deţinerii a cel puţin 25% din acţiuni plus o acţiune sau participaţia în capitalurile proprii ale persoanei juridice într-un procent de peste 25%;
2. persoana sau persoanele fizice ce asigură conducerea persoanei juridice, în cazul în care, după epuizarea tuturor mijloacelor posibile şi cu condiţia să nu existe motive de suspiciune, nu se identifică nicio persoană fizică în conformitate cu pct. 1

Nedeclararea beneficiarilor reali in termenul legal poate genera o amenda de 10.000 de lei.

Share this post