A fost publicata Hotararea care pune in aplicare prevederile privind ajutoarele pentru angajatori, profesionisti si zilieri

A fost publicata Hotararea care pune in aplicare prevederile privind ajutoarele pentru angajatori, profesionisti si zilieri

Reglementari privind angajatorii

Angajatorul va suporta minimum 50% din salariile intregi ale lucratorilor carora li s-a redus programul, in timp ce statul va suporta 75% din diferenta dintre salariile intregi si salariile reduse.

Conform hotararii, angajatorul va trimite o cerere electronica (sau in format fizic) la agentia teritoriala pentru ocuparea fortei de munca, impreuna cu o declaratie pe propria raspundere si lista persoanelor pentru care se solicita decontarea.

 

Reglementari privind profesionistii

Profesionistii cu activitate redusa din cauza starii de urgenta vor putea cere o indemnizatie lunara de 41,5% din castigul salarial mediu brut.

Conform hotararii, se va depune electronic (sau in format fizic) o cerere la agentia teritoriala pentru plati si inspectie sociala, impreuna cu o declaratie pe propria raspundere si o copie a actului de identitate.

 

Reglementari privind zilierii

Pentru zilieri, se va asigura 35% din remuneratia cuvenita zilei de munca pentru o perioada de trei luni.

Angajatorul va depune electronic (sau in format fizic) cererea la agentia teritoriala pentru plati si inspectie sociala, impreuna cu lista zilierilor beneficiari si sumele ce trebuie decontate.

Ajutoarele vor fi distribuite daca zilierii figureaza in registrul electronic al lucratorilor cu ziua.

 

Reglementari privind salariatii sezonieri

Pentru angajarea salariatilor pe perioade determinate de pana la 3 luni, cu program intreg, angajatorul va putea cere statului decontarea a 41,5% din salariile aferente zilelor lucrate, dar maximum 41,5% din castigul salarial mediu brut, pentru o perioada de trei luni.

Pentru aceasta facilitate se va depune electronic (sau in format fizic) la agentia teritoriala pentru ocuparea fortei de munca o cerere, impreuna cu o declaratie pe propria raspundere si lista salariatilor pentru care se solicita decontarea.

Toate documentatiile mentionate anterior se vor depune in luna curenta pentru luna anterioara. Modelul documentelor mentionate anterior urmeaza a fi aprobate prin ordin al Ministerului Muncii in termen de 10 zile.

Share this post