Prevederi speciale pentru deconturile cu suma negative de TVA cu optiune de rambursare

Prevederi speciale pentru deconturile cu suma negative de TVA cu optiune de rambursare

Taxa pe valoarea adaugata solicitata la rambursare se ramburseaza de organul fiscal central, cu efectuarea ulterioare a inspectiei fiscale. care se va decide in baza unei analze de risc.

Exceptii

a) deconturile cu suma negativa de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare pentru care, la data de 16.04.2020 a fost inceputa inspectia fiscala in vederea solutionarii acestora;

b) deconturile cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare, depuse de contribuabilii mari şi de contribuabilii mijlocii care se solutioneaza dupa efectuarea inspectiei fiscale anticipate, in cazul in care:

– au inscrise in cazierul fiscal fapte care sunt sanctionate ca infractiuni;
– organul fiscal central, pe baza informatiilor detinute, constata ca exista riscul unei rambursari necuvenite;
– a fost declanşata procedura de lichidare voluntara sau a fost deschisa procedura de insolventa, cu exceptia celor pentru care s-a confirmat un plan de reorganizare

c) deconturile cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare, depuse de alti contribuabili, care se solutioneaza dupa efectuarea inspectiei fiscale anticipate, in cazul in care:

– au inscrise in cazierul fiscal fapte care sunt sanctionate ca infractiuni;
– organul fiscal central, pe baza informatiilor detinute, constata ca exista riscul unei rambursari necuvenite;
– a fost declanşata procedura de lichidare voluntara sau a fost deschisa procedura de insolventa, cu exceptia celor pentru care s-a confirmat un plan de reorganizare, in conditiile legii speciale;
– contribuabilul depune primul decont cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare, dupa inregistrarea in scopuri de TVA;
– soldul sumei negative de TVA solicitat la rambursare provine din mai mult de 12 perioade de raportare lunare, respectiv 4 perioade de raportare trimestriale.

Share this post