Actualizare perioada fiscala TVA

Actualizare perioada fiscala TVA

Depunere formular 700 Declarație pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a categoriilor de obligații fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal”

  • se va depune de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, care in cursul anului 2018 au utilizat ca perioada fiscala „trimestrul calendaristic”si au realizat la sfarsitul anului 2019 o cifra de afaceridin operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere si/sau neimpozabile in Romania conform art. 275 si 278, dar care dau drept de deducere conform art. 297 alin (4) lit b) sau, dupa caz recalculata in baza activitatii corespunzatoare unui an calendaristic intreg, care a depasit plafonul de 100.000 euro vor utiliza in anul 2020 ca perioada fiscala „luna calendaristica„.
  • se va depune de catre persoanele impozabile inregistrare in scopuri de TVA conform art. 316 care in cursul anului 2019 au utilizat ca perioada fiscala „luna calendaristica” si au realizat la sfarsitul anului 2019 o cifra de afaceridin operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere si/sau neimpozabile in Romania conform art. 275 si art. 278 dar care dau drept de deducere conform art. 297 alin 4 lit b sau dupa caz, recalculata in baza activitatii corespunzatoare unui an calendaristic intreg care nu a depasit plafonul de 100.000 euro vor utiliza in perioada fiscala in sensul TVA in anul 2020 „trimestru calendaristic

Mentionam ca modificarea perioadei fiscale se poate face si prin depunerea Declaratiei 010 la ghiseele ANAF.
In acest sens, persoanele impozabile vor depune la organele fiscale competente declaratia de mentiuni (Formular 700 online sau 010, 070, dupa caz), pana la data de 15.01.2020.

 

Declaratia 094 este declarația privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic și care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în anul precedent.

Formularul 094 se completează și de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316 din Codul fiscal, aflate în situația prevăzută la art. 322 alin. (8) teza a II-a din Codul fiscal. În această situație se află persoanele impozabile care revin la trimestrul calendaristic drept perioadă fiscală, întrucât în anul precedent/anii precedenți au utilizat luna ca perioadă fiscală, dar nu au mai efectuat achiziții intracomunitare de bunuri și nu au depășit plafonul de 100.000 euro, al cărui echivalent în lei se calculează conform normelor metodologice.

Pentru anul 2019 aceasta se depune pana in data de 27 ianuarie 2020.

Obligatia depunerii o au:

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art.316 din Codul fiscal, care:

  • au utilizat trimestrul ca perioadă fiscală în anul precedent,
  • nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri și care
  • nu au depășit plafonul de 100.000 euro.

Share this post