Modificari Cod Fiscal 2008

Modificari Cod Fiscal 2008

[:ro]Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 106/MO nr. 703 din 18.10.2007
1. Titlul 1 Dispozitii Generale
● Se completeaza definitia valorii fiscale a mijloacelor fixe cu precizarea ca in valoarea fiscala se includ si reevaluarile contabile efectuate potrivit legii. In cazul in care reevaluarea mijloacelor fixe determina o descrestere a valorii acestora valoarea fiscala ramasa neamortizata se recalculeaza pana la nivelul celei stabilite pe baza costului de achizitie, de productie sau a valorii de piata pentru bunurile dobandite cu titlu gratuit.
● In categoria veniturilor obtinute din Romania se includ si veniturile obtinute din lichidarea unei persoane juridice romane. In forma valabila pana la 31.12.2007 erau mentionate si veniturile din dizolvare fara lichidare a unei persoane juridice romane.
2. Titlul 2 Impozitul pe profit
● Se anuleaza unele scutiri de la plata impozitului pe venit pentru institutiile de cult religios si se introduc noi venituri neimpozabile pentru organizatiile nonprofit.
● Sunt deductibile cheltuielile cu deplasarea si cazarea efectuate de salariati si administratori dar si de alte persoane fizice asimilate acestora, stabilite prin norme (in forma actuala normele nu aduc precizarile necesare).
● Nu sunt deductibile cheltuielile cu deprecierea mijloacelor fixe inregistrate cu ocazia unei reevaluari generand o descrestere a valorii acestora.
● Incepand cu exercitiul financiar 2010 societatile comerciale (altele decat institutiile financiare care aplica deja acest sistem) aplica sistemul platilor trimestriale anticipate la nivelul impozitului pe profit din anul anterior, actualizat cu indicele inflatiei (in forma actuala este prevazut anul 2008).
● Nu mai este obligatorie depunerea declaratiei privind platile si angajamentele de plata catre nerezidenti, care se depunea impreuna cu declaratia privind impozitul pe profit.
3. Titlul 3 Impozitul pe venit
● Sunt impozabile veniturile obtinute de persoane fizice din lichidarea unei persoane juridice romane. In forma valabila pana la 31.12.2007 erau mentionate si veniturile din dizolvare fara lichidare a unei persoane juridice romane.
● Veniturile din jocuri de noroc cuprind castigurile realizate din jocurile de noroc, inclusiv cele de tip jack-pot, definite conform normelor (momentan normele nu aduc clarificari). In forma valabila pana la 31.12.2007 se mentiona in mod expres excluderea din aceasta categorie a castigurilor realizate la cazinou.
4. Titlul 4 Impozitul pe veniturile obtinute in Romania de nerezidenti
● Sunt impozabile veniturile obtinute de persoane nerezidente din lichidarea unei persoane juridice romane. In forma valabila pana la 31.12.2007 erau mentionate si veniturile din dizolvare fara lichidare a unei persoane juridice romane.
● Se vor impozita in conformitate cu prevederile titlurilor 2 si 3, dupa caz, veniturile obtinute de nerezidenti si din transferul proprietatilor imobiliare situate in Romania. Concret, persoanele fizice nerezidente, care obtin venituri din vanzarea proprietatilor imobiliare situate in Romania vor plati impozit pe venit conform regulilor valabile pentru persoane fizice romane (3, 2, sau 1%, in functie de valoare si timpul de detinere a imobilului).
5. Titlul 5 Taxa pe valoarea adaugata
● Nu reprezinta livrare de bunuri bunurile distruse ca urmare a unor calamitati naturale sau a unor cauze de forta majora, precum si bunurile pierdute ori furate, dovedite legal, altfel cum sunt prevazute de norme. Concret, nu trebuie colectat TVA la scoaterea din gestiune a bunurilor dovedite legal ca fiind pierdute ori furate.
● Se modifica exceptiile de la regula scutirii de TVA a livrarii bunurilor imobile. Incepand cu 01.01.2008 nu vor fi scutite de TVA livrarile de constructii noi sau de terenuri construibile, indiferent de conditiile in care a fost dobandit bunul (cu sau fara TVA) si indiferent de statutul persoanei care efectueaza operatiunea (platitor/neplatitor de TVA). In forma actuala a legii, ca sa se incadreze in exceptie operatiunea trebuia sa fie efectuata de persoane care au avut drept de deducere la dobandirea bunurilor respective.
● Facturile se emit nu mai tarziu de a 15-a zi a lunii urmatoare. In forma actuala termenul este de 15 zile lucratoare.
● Se adauga urmatoarele prevederi referitoare la facturi:
– orice document sau mesaj care modifica si care se refera in mod specific si fara ambiguitati la factura initiala va fi tratat ca o factura; – Romania va accepta documentele sau mesajele pe suport de hartie ori in forma electronica drept facturi, daca acestea indeplinesc conditiile de forma prevazute de lege.
● Se elimina aplicarea masurilor simplificate (taxarea inversa) in cazul livrarii de bunuri imobiliare sau al lucrarilor de constructii.[:en]http://www.bgconta.ro/legislatie/info17.2007.PDF[:]

Share this post